Запитання до іспиту з Господарського процесуального права

1

ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

з Господарського процесуального права

 1.  Правовий статус господарських судів в Україні, їх роль в умовах формування ринкових відносин
 2.  Історія виникнення й становлення господарських судів в Україні.
 3.  Одеський комерційний суд: основні етапи та наслідки функціонування.
 4.  Система господарських судів та завдання й функції господарських судів
 5.  Право на звернення до господарського суду у матеріальному та процесуальному значеннях
 6.  Поняття (предмет) господарського процесуального права й господарського процесу. Господарські процесуальні правовідносини.
 7.  Види проваджень у господарському процесі, їх характеристика й значення.
 8.  Стадії господарського процесу, їх характеристика й значення.
 9.  Поняття принципів господарського процесуального права, їх значення для правозастосовної діяльності господарських судів.
 10.  Джерела господарського процесуального права.
 11.  Загальна характеристика, значення, структура Господарського процесуального кодексу України та основні зміни внесені судовими реформами (2001 та 2010 роки).
 12.  Правова природа досудового (претензійного) порядку врегулювання господарських спорів. Практика його застосування на сучасному етапі
 13.  Порядок пред'явлення й розгляду претензій. Правові наслідки порушення порядку розгляду претензії.
 14.  Порядок досудового врегулювання розбіжностей, пов'язаних з укладенням, зміною й розірванням господарських договорів.
 15.  Порядок досудового врегулювання розбіжностей, пов'язаних з виконанням договору перевезення.
 16.  Розмежування підвідомчості справ між адміністративними, загальними судами й господарськими судами.
 17.  Підвідомчість справ господарським судам, поняття підвідомчості та її значення. Справи, підвідомчі господарським судам.
 18.  Підсудність. Загальні правила визначення підсудності справ господарськими судами.
 19.  Види підсудності справ господарським судам, їх характеристика.
 20.  Виключна підсудність справ господарським судам, її особливості
 21.  Територіальна підсудність справ господарським судам, загальні правила її визначення.
 22.  Загальна характеристика учасників господарського судового процесу
 23.  Правове становище судді (суду) у господарському судочинстві.
 24.  Підстави й порядок відводу судді господарського суду.
 25.  Сторони в господарському процесі, їх правова характеристика в справах позовного провадження та у процедурі банкрутства.
 26.  Треті особи в господарському процесі, їх права й обов'язки
 27.  Участь прокурора в господарському процесі.
 28.  Участь у господарському процесі державних та інших органів.
 29.  Поняття доказів у господарському процесі, їх види та характеристика
 30.  Особливості доказування в господарському процесі
 31.  Письмові й речові докази, особливості їх представлення сторонами та витребування судом
 32.  Призначення господарським судом судової експертизи, значення її висновку при прийнятті судом рішення в справі
 33.  Мирова угода в позовному провадженні та у процедурі банкрутства.
 34.  Відмежування від визнання позову та відмови від позову.
 35.  Медіація як вид правової роботи та її значення для господарського процесу.
 36.  Поняття й види судових витрат у господарському судочинстві.
 37.  Судовий збір, підстави, розмір і порядок його сплати
 38.  Порядок розподілу судових витрат між сторонами. Повернення судового збору: порядок і підстави.
 39.  Процесуальні строки в господарському процесі: їх види й характеристика
 40.  Порядок обчислення строків. Зупинення, відновлення, продовження й переривання процесуальних строків. Правові наслідки пропуску процесуальних строків.
 41.  Засоби господарсько-процесуального примусу та відповідальності.
 42.  Умови й порядок пред'явлення позову в господарському процесі, наслідки їх порушення
 43.  Позовна заява, її форма й зміст.
 44.  Порядок виправлення недоліків оформлення позовної заяви. Підстави повернення судом позовної заяви
 45.  Підстави відмови господарського суду у прийнятті позовної заяви. Правові наслідки відмови судом у прийнятті позову
 46.  Порядок порушення господарським судом провадження у справі. Дії судді (суду) по підготовці справи до розгляду.
 47.  Запобіжні заходи у господарському процесі. Порядок їх застосування в справах позовного провадження та у процедурі банкрутства.
 48.  Забезпечення позову: види та порядок застосування заходів господарським судом
 49.  Строк розгляду справи господарським судом, підстави й порядок його продовження
 50.  Підстави відкладання господарським судом розгляду справи.
 51.  Зупинення господарським судом провадження по справі та порядок його поновлення
 52.  Припинення господарським судом провадження по справі і його правові наслідки
 53.  Порядок, підстави й правові наслідки залишення господарським судом позову без розгляду
 54.  Рішення господарського суду, порядок його прийняття, сутність і зміст
 55.  Ухвали господарського суду, їх види, підстави для оскарження.
 56.  Окремі ухвали й повідомлення господарського суду, їх роль для господарського правопорядку.
 57.  Порядок виправлення господарськими судами недоліків у прийнятих ними рішеннях і ухвалах
 58.  Права господарського суду при вирішенні справи по суті й ухваленню рішення
 59.  Види проваджень в господарському процесуальному праві по перегляду рішень господарських судів, їх характеристика й особливості
 60.  Право апеляційного оскарження рішень місцевого господарського суду в позовному провадженні та у процедурі банкрутства.
 61.  Форма й зміст апеляційної скарги, строки її подачі.
 62.  Підстави повернення апеляційної скарги і його правові наслідки
 63.  Повноваження апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни рішень місцевого господарського суду
 64.  Постанова апеляційного суду, її зміст
 65.  Порядок оскарження ухвал місцевого господарського суду в позовному провадженні та у процедурі банкрутства.
 66.  Право касаційного оскарження, його суб'єкти й об'єкти в позовному провадженні та у процедурі банкрутства.
 67.  Зміст касаційної скарги, строки й порядок її подачі
 68.  Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави скасування й зміни рішень місцевих і постанов апеляційних господарських судів
 69.  Процесуальні дії сторін, пов'язані з подачею касаційної скарги. Межі перегляду справи в суді касаційної інстанції
 70.  Підстави та порядок подачі заяви про перегляд рішень господарських судів у Верховний суд України.
 71.  Порядок перевірки та допуску до провадження заяви про перегляд рішень господарських судів у Верховному суді України.
 72.  Процедура перегляду рішень господарських судів та повноваження Верховного суду України
 73.  Порядок розгляду господарськими судами справ за участю іноземних підприємств і організацій. Порядок виконання судових доручень.
 74.  Особливості розгляду й вирішення господарськими судами справ про банкрутство.
 75.  Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури справ про банкрутство.
 76.  Судові процедури, які застосовуються щодо боржника.
 77.  Учасники провадження по справах про банкрутство. Права та обов’язки.
 78.  Повноваження державного органу з питань банкрутства. Порядок проведення перевірок арбітражних керуючих.
 79.  Заява у процедурі банкрутства її форма й зміст.
 80.  Збори кредиторів та комітет кредиторів: права та обов’язки при застосуванні судових процедур.
 81.  Розгляд позовних вимог конкурсних кредиторів та поточних кредиторів до боржника.
 82.  Права та обов’язки розпорядника майна.
 83.  Права та обов’язки керуючого санацією.
 84.  Права та обов’язки ліквідатора.
 85.  Перегляд господарськими судами рішень, ухвал і постанов за нововиявленими обставинами.
 86.  Виконавче провадження - завершальна стадія господарського судового процесу. Закон "Про виконавче провадження": загальна характеристика.
 87.  Наказ та дублікат наказу господарського суду, його зміст, порядок і строки пред'явлення до виконання
 88.  Загальні умови виконання наказу господарського суду, відповідальність за його невиконання
 89.  Відстрочка, розстрочка, зміна способу виконання рішення господарського суду. Поворот виконання судового акту господарського суду.
 90.  Третейські суди (арбітражі), що розглядають господарські спори: порядок їх створення, мета й завдання. Арбітражне застереження.
 91.  Види третейських судів, що розглядають господарські спори, прийняття ними рішень і порядок їх виконання.
 92.  Компетенція та регламент міжнародного комерційного арбітражного суду.
 93.  Підстави та порядок оскарження рішень третейських судів (арбітражів) у господарських судах.
 94.  Порядок видачі господарськими судами виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів (арбітражів).
 95.  Виконання рішень іноземних арбітражів в Україні.
 96.  Загальна характеристика проекту Господарського процесуального кодексу та його новел.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Вопросы к государственному экзамену по дисциплине: «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»

Контроль і ревізія зобов’язань

Короткий конспект лекцій. Завдання, джерела,  нормативні акти  ревізії Контроль і ревізія розрахунків з органами страхування Контроль розрахунків за позиками

Гимнастика, ответы

ОРУ - Общеразвивающие упражнения; Акробатические упражнения; правила, методика, требования, особенности гимнастики

Лесная энтомология

Паразитология медицинская

Паразитология – это раздел биологии изучающий морфологию и экологию паразитов, их взаимодействие с другими организмами и, а так же изучает болезни, вызванные ими и меры борьбы с паразитами.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok