Питання для самоконтролю з курсу «Адміністративний процес»  (для іспиту)

13.3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З КУРСУ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС»  (ДЛЯ ІСПИТУ)

______________________________________________________________

 1.  Поняття і структура адміністративного процесу.
  1.  Юрисдикційна концепція адміністративного процесу.
  2.  Сутність управлінського адміністративного процесу.
  3.  Управлінські матеріальні та процесуальні процедури.
  4.   Цілі і завдання адміністративного процесу.
  5.  Принципи адміністративного процесу.
  6.  Адміністративно-процесуальний режим.
  7.  Адміністративно-процесуальні норми і адміністративно-процесуальні відносини.
  8.  Система суб’єктів адміністративного процесу(управлінська концепція).
  9.  Громадяни як суб’єкти адміністративного процесу.
  10.  Суб’єкти здійснення адміністративно-процесуальної діяльності.
  11.  Органи прокуратури як суб’єкти здійснення адміністративно-процесуальної діяльності.
  12.  Провадження з випрацювання й ухвалення нормативних актів управління.
  13.  Провадження за зверненнями громадян.
  14.  Провадження х приватизації державного і громадського майна.
  15.  Провадження з ухвалення індивідуальних актів управління.
  16.  Виконавче провадження.
  17.  Контрольні провадження.
  18.  Реєстраційно-дозвільні провадження.
  19.  Особливості провадження у реєстраційно-паспортних і митних адміністративних справах.
  20.  Діловодство.
  21.  Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.
  22.  Стадії провадження у праві про адміністративне правопорушення.
  23.  Поняття та особливості адміністративної відповідальності.
  24.  Підстави адміністративної відповідальності.
  25.  Заходи адміністративної відповідальності, що застосовуються до неповнолітніх.
  26.   Система адміністративних стягнень.
  27.   Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.
  28.  Розподіл судових витрат.
  29.  Особливості дисциплінарної відповідальності.
  30.  Дисциплінарне провадження.
  31.  Види дисциплінарних стягнень.
  32.  Заходи адміністративного примусу.
  33.  Сторони виконавчого провадження.
  34.  Провадження з подання податкової декларації про податок на додану вартість.
  35.  Провадження з розв’язання земельних справ.
  36.  Провадження з надання земельних ділянок у користування.
  37.  Провадження з надання земель для ведення фермерського господарства.
  38.  Провадження з передачі земельних ділянок у власність.
  39.  Провадження з проведення екологічної експертизи.
  40.  Провадження з декларування доходів громадян.
  41.  Права та обов’язки державного виконавця.
  42.  Порушення провадження справи по заяві.
  43.  Адміністративне розслідування у справах по заявах громадян.
  44.  Підготовка справи по заяві громадянина до вирішення.
  45.  Вирішення справ по заявах громадян.
  46.  Провадження по перегляду адміністративних рішень у справах по заявах.
  47.  Історія становлення адміністративної юстиції.
  48.  Принципи адміністративного судочинства.
  49.  Гласність і відкритість адміністративного процесу.
  50.  Предметна підсудність адміністративних справ.
  51.  Територіальна підсудність адміністративних справ.
  52.  Інстанційна підсудність адміністративних справ.
  53.  Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого.
  54.  Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів.
  55.  Підстави для відводу (самовідводу) судді.
  56.  Фіксування адміністративного процесу.
  57.  Судові виклики і повідомлення.
  58.  Права та обов’язки сторін в адміністративному судочинстві.
  59.  Учасники адміністративного процесу(юрисдикційна концепція).
  60.  Докази в адміністративному судочинстві.
  61.  Строки в адміністративному судочинстві.
  62.   Підстави для звільнення від доказування.
  63.   Заява про забезпечення доказів та порядок її розгляду.
  64.  Судові витрати.
  65.  Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків в адміністративному суді.
  66.   Відкриття провадження в адміністративній справі в порядку здійснення адміністративного судочинства.
  67.  Порядок забезпечення адміністративного позову.
  68.   Підготовче провадження.
  69.  Судові рішення за наслідками підготовчого провадження.
  70.  Загальні та особливі риси адміністративної відповідальності.
  71.  Порядок ухвалення судових рішень.
  72.   Закриття провадження по справі в ході адміністративного судочинства.
  73.  Порядок допиту свідків.
  74.   Пояснення осіб, які беруть участь у справі.
  75.  Судовий розгляд справи.
  76.  Залишення позовної заяви без розгляду в адміністративному суді.
  77.   Зупинення, закриття провадження у справі.
  78.  Судові рішення.
  79.  Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.
  80.  Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій.
  81.  Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.
  82.  Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.
  83.  Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження.
  84.  Особливості провадження у справах з приводу рішень , дій чи бездіяльності державної виконавчої служби.
  85.  Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.
  86.  Форма і зміст адміністративного позову.
  87.  Правовий статус представника в адміністративному суді.
  88.  Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.
  89.  Особливості обчислення строків у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та наслідки їх порушення.  
  90.  Підготовка справи до апеляційного розгляду в адміністративному суді.
  91.  Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу адміністративного суду.
  92.   Зміст постанови адміністративного суду апеляційної інстанції.
  93.   Зміст ухвали адміністративного суду апеляційної інстанції.
  94.  Підготовка справи до касаційного розгляду.
  95.   Вимоги до касаційної скарги.
  96.  Заперечення на касаційну скаргу.
  97.   Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги.
  98.   Підстави для скасування судових рішень з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд.
  99.  Судові рішення суду касаційної інстанції.
  100.   Провадження за винятковими обставинами.
  101.   Провадження за нововиявленими обставинами.
  102.  Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленим обставинами.
  103.  Постанови адміністративного суду, які виконуються негайно.
  104.  Примирення сторін у ході виконавчого провадження.
  105.  Набрання судовим рішенням законної сили.
  106.   Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.
  107.  Відстрочення і розстрочення виконання рішення адміністративного суду.
  108.  Зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення.
  109.  Суб’єкти адміністративної юрисдикції.
  110.   Строки виконання судових рішень.
  111.  Види заходів процесуального примусу.
  112.  Особи, на яких покладено виконання адміністративних рішень.
  113.  Порядок допиту свідків в адміністративному суді.
  114.  Наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у  справі.
  115.  Обчислення процесуального строку.
  116.  Правовий статус свідка в адміністративному судочинстві.
  117.  Правовий статус експерта в адміністративному судочинстві.

119.Документи, що підтверджують повноваження представників у адміністративному суді.

120.Завдання адміністративного судочинства.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

aдм процес.doc

aдм процес.doc
Размер: 44.5 Кб

.

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Желчнокаменная болезнь. Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Экспертиза.

Желчнокаменная болезнь. Хронический калькулезный холецистит. Клиническая картина и диагностика. Острый холецистит. Бескаменный холецистит.

Основи слідчої діяльності

Вимоги до роботи слідчих підрозділів. Призначення слідчої діяльності. Слідчий суддя. Експертна служба, експертиза. Допит свідка, порядок проведення допиту, обшук, розшукові дії. Кримінальний процесуальний кодекс КПК України. Кримінальний кодекс КК України.

Правове регулювання фінансового лізингу

Поняття та види фінансових послуг. Поняття та види лізингу. Правовий статус лізингодавця. Договір фінансового лізингу: поняття, істотні умови, права та обов'язки сторін.

Конфликтологические идеи Средневековья

Во временa Средневековья, когда утвердилась христианская религия, основанная на идеях человеколюбия, равенства всех перед Богом, добиться прочного мира между людьми опять-таки не удалось.

Історія української літератури. Частина 1

Особливості розвитку української літератури, художньої літератури, українознавства. Фольклористична діяльність. Особливості української творчості.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok