Кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері және нысандары

Кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері және нысандары.

                                       

                                             Жоспар

1.

Кәсіпкерліктің әлеуметтік – экономикалық мәні және белгілері

.

2.Кәсіпкерліктің экономикалық, әлеуметтік және құқықтық жағдайлары.

3. Кәсіпкерліктің түрлері және ұйымдастыру формалары.

2.

Кәсіпкерліктің экономикалық, әлеуметтік және құқықтық жағдайлары

.

3.

Кәсіпкерліктің түрлері және ұйымдастыру формалары

.

Кәсіпкерліктің ұйымдастыру формаларына ұжымдық-құқықтық және ұжымдық-экономикалық кәсіпкерліктер жатады.

  Ұжымдық-құқықтық кәсіпкерлік жеке кәсіпкерлік, серіктестік, акционерлік қоғамды біріктіреді.

Жеке кәсіпкерлік – бұл бір адамның немесе бір жанұяның кәсіпкерлікпен айналысуы.

Серіктестік – бұл екі немес одан да көп адамдардың капитал салымдар (үлестері) негізінде құрылған табыс алуға бағытталған іс-әрекеті. Серіктестіктің түрлері:

 1.  Толық серіктестік мүшелері өз мүліктері шеңберінде жауапкершілікке ие болады.
 2.  Коммандиттік серіктестік мүшелері аралас жауапкершілікке ие болады, яғни біреуі толық мүлікпен, ал екіншісі салынған капиталы негізінде жауап береді.
 3.  Жауапкершілігі шектеулі серіктестік мүшелері тек қана салынған капиталы негізінде тәуекелге барады және жауап береді.

Акционерлік қоғам – бұл жарғылық капиталы белгілі бір үлестерге (акцияларға) бөлінген, заңды тұлға құқығы бар кәсіпорын. Акционерлік қоғам ашық және жабық болып екіге бөлінеді. Ашық акционерлік қоғам өз акцияларын ашық сатуға және басылымдарда акциялардың құнын жариялауға құқылы. Жабық акционерлік қоғамда акциялары құрылтайшылары арасында астылатын, акциялардың құны басылымдарда жарияланбайтын акционерлік қоғамның түрі.

  Ұжымдық-экономикалық кәсіпкерлік формалары:

 1.  Концерн – көп салалы іс-әрекетпен ерекшеленетін өнеркәсіп саласындағы корпорацияның кең тараған формасы.
 2.  Ассоциация – экономикалық дербес кәсіпорындардың ерікті бірлестігі.

        Ассоциацияның негізгі мақсаты ғылыми-техникалық, өндірістік,    

        экономикалық және әлеуметтік міндеттерді бірігіп шешу.

 1.  Консорциум – ірі қаржы операцияларын істеу үшін біріккен кәсіпкерлердің бірлестігі.
 2.  Синдикат – бір саланың кәсіпкерлерін тауар сатуға біріктіру.
 3.  Картель – тауар, қызмет көрсету бағасы, нарық аудандарын бөлу, өндіріс мөлшері, патент айырбастау жөнінде келісім.
 4.  Трест – белгілі бір тауарды өндіру бойынша белгілі бір түрдегі монополисттік бірлестік.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:

 1.  Кәсіпкерлік дегеніміз не, оның ерекшеліктері қандай?
 2.  Кәсіпкерлікке қажет экономикалық, әлеуметтік және құқықтық жағдайларды талдаңыз және олар Қазақстанда іске аса ма?
 3.  Кәсіпкерліктің қандай түрлері бар?
 4.  Кәсіпкерліктің қандай ұйымдастыру формалары бар және олар немен ерекшеленеді?
 5.  Қазақстанда кәсіпкерлік істің қандай ерекшеліктері бар?

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

4447__-____.doc

4447__-____.doc
Размер: 46 Кб

.

Пожаловаться на материал

1.Кәсіпкерліктің әлеуметтік – экономикалық мәні және белгілері. 2.Кәсіпкерліктің экономикалық, әлеуметтік және құқықтық жағдайлары. 3. Кәсіпкерліктің түрлері және ұйымдастыру формалары.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

творення комплексу тестових завдань з «Апаратного забезпечення персонального комп’ютера» з використанням платформи MOODLE

Курсовий проект(робота) з Інформатики. Тема курсового проекту є актуальною для сучасних навчальних закладів, оскільки проблема створення та використання сучасної комп’ютерної техніки у навальному процесі гостро постає перед ними.

Психофизиология

Конспект лекций по психофизиологии. Психофизиология (психологическая физиология) — научная дисциплина, возникшая на стыке психологии и физиологии, предметом ее изучения являются физиологические основы психической деятельности и поведения человека.

Обычное право в русской деревне в конце XIX - начале XX вв.

Курсовая работа. Изучение обычного права во второй половине XIX - начале XX вв. позволяет наиболее полно показать явления, происходящие в пореформенной деревне.

Географія населення

Раси, їх характеристика та географія поширення, сільське населення світу. Урбанізації сучасного світу. Поняття нації. Етнічний та релігійний склад населення. Смертність населення. Оцінка демографічної ситуації регіону. Склад та географія мовної сім'ї.

Первобытная культура

Основные черты культуры: консерватизм, коллективизм, символизм, отсутствие письменности, синкретизм. Духовная культура первобытности.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok