Класифікація систем пам'яті

Запам'ятовуючі пристрої (ЗП) служать для збереження інформації й обміну нею з іншими ЦП.

Розрізняють наступні рівні пам’яті ЕОМ:

-  регістрові ЗП, що знаходяться в складі процесора або інших пристроїв, завдяки яким зменшується число звертань до інших рівнів пам'яті, реалізованим поза процесором і вимагають більшого часу для операцій обміну інформацією;

- кеш-пам'ять, що служить для збереження копій інформації, яка використовується в поточних операціях обміну. Висока швидкодія кеш-пам'яті підвищує продуктивність ЕОМ;

-  основна пам'ять (оперативна, постійна, напівпостійна), що працює в режимі безпосереднього обміну з процесором і по можливості погоджена з ним по швидкодії. Фрагмент програми, що виконується в поточний момент,  обов'язково знаходиться в основній пам'яті;

-  спеціалізовані види пам'яті, характерні для деяких специфічних архітектур (багатопортові, асоціативні, відеопам'ять і ін.);

- зовнішня пам'ять, що зберігає великі обсяги інформації. Ця пам'ять реалізується на основі пристроїв з рухливим носієм інформації (магнітні й оптичні диски, магнітні стрічки й ін.).

Інформаційна місткість – максимально можливий обсяг збереженої інформації.

Організація ЗП – добуток числа збережених слів на їхню розрядність. Це дає інформаційну місткість ЗП, однак при одній і тій же інформаційній місткості організація ЗП може бути різною, так що організація є самостійним важливим параметром.

Швидкодія (продуктивність) ЗП оцінюють часом читання, запису і тривалістю циклів читання/запису. Час читання – інтервал між моментами появи сигналу читання і слова на виході ЗП. Час запису – інтервал після появи сигналу запису, достатній для встановлення комірки пам’яті в стан, що задається вхідним словом. Тривалість циклів читання/запису можуть перевищувати час читання або запису, тому що  після цих операцій може знадобитися час для відновлення необхідного початкового стану ЗП.

Для деяких режимів сучасних ЗП уводять параметр час доступу при першому звертання (Latency) і темп передачі для наступних слів пакета (Bandwidht). Темп передач у свою чергу оцінюється двома значеннями – граничним (усередині пакета) і усередненим (з врахуванням Latency). Крім зазначених основних параметрів для ЗП вказують ще цілий набір часових інтервалів. Перераховані вище динамічні параметри є експлуатаційними (вимірюваними). Крім них, існує ряд режимних параметрів (рівні напруг, струми, ємності виводів, температурний діапазон і т.д.), забезпечення яких необхідно для нормального функціонування ЗП.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Методичний посібник із дисципліни «Архітектура комп\'ютерів»  для студентів спеціальності «Обслуговування комп\'ютерних систем і мереж»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Методичний посібник: Архітектура комп'ютерів

Методичний посібник із дисципліни «Архітектура комп\'ютерів»  для студентів спеціальності «Обслуговування комп\'ютерних систем і мереж»

К данному материалу относятся разделы:

Характеристика поколінь ЕОМ та їх елементної бази

Класична архітектура ЕОМ фон Неймана

Класифікація комп'ютерів за призначенням

Класифікація мікропроцесорних пристроїв і систем

Архітектура процесорів Intel

Маркування та ідентифікація процесорів Intel

Фактори, що впливають на швидкодію процесора. Р-рейтинг процесорів

Живлення та енергозбереження процесорів старших поколінь фірми Intel

Основні групи команд процесора

Класифікація систем пам'яті

Типи оперативної пам'яті

Принцип дії  динамічної пам’яті

Постійні запам'ятовуючі пристрої

Кеш – пам'ять. Принципи організації кеш-пам'яті

Основна ідея використання кеш-пам'яті

Принципи роботи кеш-пам'яті

Стекова пам'ять. Принципи організації стекової пам'яті

Принцип дії апаратного стеку

Принцип дії апаратно-програмного  стеку

Організація переривань

Апаратні та програмні переривання

Маскування переривань

Технології захисту пам'яті від збоїв

Задачі, які вирішує чипсет

Здійснення прямого доступу до пам’яті

Пристрої зовнішньої пам'яті комп'ютера. Технологія SMART

Сутність системних ресурсів

Запобігання конфліктам, що виникають при використанні системних ресурсів. Система Plug and Play

Базова система вводу/виводу (BIOS)

Завантаження ПК. Процедура  POST

Похожие материалы:

Види адміністративних стягнень

Адміністративне право. Поняття адміністративних стягнень. Характеристика адміністративних стягнень. Накладення адміністративних стягнень.

Анализ финансовых результатов деятельности организации, показателей рентабельности, финансового состояния предприятия

Информационно-психологическая безопасность (ИПБ) личности

Психологическая защита личности как основной способ обеспечения информационно-психологической безопасности. Обеспечение ИПБ в библиотеке.

Анатомо-функциональные особенности детей

Анатомо-функциональные особенности (АФО) ребенка. Организм ребенка значительно отличается от взрослого. В этой статье вы узнаете об анатомо-функциональных особенностях детского возраста по системам.

Лексикология тесты. Lexicology

Правильные ответы на тесты по лексикологии. The branch of lexicology that is devoted to the study of meaning. The functional approach maintains.