Типи оперативної пам'яті — Методичний посібник: Архітектура комп'ютерів | iFREEstore

Типи оперативної пам'яті

Оперативна пам'ять відноситься до основної пам'яті, що працює в режимі безпосереднього обміну з процесором і по можливості погоджена з ним по швидкодії.Фрагмент програми, що виконується в поточний момент,  обов'язково знаходиться в основній пам'яті.

Оперативна пам'ять ЕОМ, призначена для зберігання коду та даних програм під час їх виконання.

Розрізняють оперативну пам'ять статичного (SRAM) та динамічного (DRAM) типів в залежності від елементів, на я ких вона будується.

Протилежністю до пам'яті з довільним доступом є пам'ять з послідовним доступом. При довільному доступі, пам'ять організована таким чином, що в будь-яку мить можна отримати значення, записане в будь-якій комірці пам'яті, не переглядаючи інші комірки. При пам'яті з послідовним доступом, яка реалізується, наприклад, на магнітній стрічці, для доступу до певного елемента пам'яті потрібно прокрутити стрічку, зчитуючи інші елементи.

Види ЗПДД (запам'ятовуючий пристрій з довільним доступом) :

-Напівпровідникова статична (SRAM) — комірками є напівпровідникові тригери. Переваги — невелике енергоспоживання, висока швидкодія. Відсутність необхідності проводити «регенерацію». Недоліки — малий обсяг, висока вартість. Нині широко використовується як кеш-пам'ять процесорів у комп'ютерах.

-Напівпровідникова динамічна (DRAM) — кожна комірка є конденсатором на основі переходу КМОН-транзистора. Переваги — низька вартість, великий обсяг. Недоліки — необхідність періодичного прочитування і перезапису кожної комірки це веде до  зниження швидкодії та збільшує енергоспоживання.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

МЕТОДИЧКА К ГОСУ.doc

МЕТОДИЧКА К ГОСУ.doc
Размер: 515 Кб

.

Пожаловаться на материал

Методичний посібник із дисципліни «Архітектура комп\'ютерів»  для студентів спеціальності «Обслуговування комп\'ютерних систем і мереж»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Методичний посібник: Архітектура комп'ютерів

Методичний посібник із дисципліни «Архітектура комп\'ютерів»  для студентів спеціальності «Обслуговування комп\'ютерних систем і мереж»

К данному материалу относятся разделы:

Характеристика поколінь ЕОМ та їх елементної бази

Класична архітектура ЕОМ фон Неймана

Класифікація комп'ютерів за призначенням

Класифікація мікропроцесорних пристроїв і систем

Архітектура процесорів Intel

Маркування та ідентифікація процесорів Intel

Фактори, що впливають на швидкодію процесора. Р-рейтинг процесорів

Живлення та енергозбереження процесорів старших поколінь фірми Intel

Основні групи команд процесора

Класифікація систем пам'яті

Типи оперативної пам'яті

Принцип дії  динамічної пам’яті

Постійні запам'ятовуючі пристрої

Кеш – пам'ять. Принципи організації кеш-пам'яті

Основна ідея використання кеш-пам'яті

Принципи роботи кеш-пам'яті

Стекова пам'ять. Принципи організації стекової пам'яті

Принцип дії апаратного стеку

Принцип дії апаратно-програмного  стеку

Організація переривань

Апаратні та програмні переривання

Маскування переривань

Технології захисту пам'яті від збоїв

Задачі, які вирішує чипсет

Здійснення прямого доступу до пам’яті

Пристрої зовнішньої пам'яті комп'ютера. Технологія SMART

Сутність системних ресурсів

Запобігання конфліктам, що виникають при використанні системних ресурсів. Система Plug and Play

Базова система вводу/виводу (BIOS)

Завантаження ПК. Процедура  POST

Похожие материалы:

Дикция и орфоэпия. Работа с поэтическим текстом

Хоровое пение — это искусство, объединяющее музыку и поэзию

Основные источники техногенного воздействия. Экологические кризисы

Основные источники техногенного воздействия и характер их влияния на окружающую среду. Экологические кризисы природного характера. Природные ресурсы и их классификации по происхождению, исчерпаемости, составу и использованию Экономическая оценка ПР: обоснование необходимости оценки, критерии оценки.

Общие понятия о принципах планировки городов и о городских путях сообщения

Основным принципом планировки городов, поселков и других населенных пунктов является создание наилучших условий для проживания, труда, культурно-бытового обслуживания и отдыха населения.

Финансовый анализ предприятия

Срок окупаемости проекта. Дюрация инвестиций. Прогнозирование эффективности инвестиционной деятельности. Индекс рентабельности. Оценка динамики и структуры статей бухгалтерского баланса. Анализ ликвидности и платежеспособности баланса

Культура Европы абсолютизма и века просвещения

На заключительной стадии развития феодализма в Европе в период Нового времени выделяют две культурные эпохи: культуру Абсолютизма (XVII в.) и культуру Просвещения (XVIII в.).