Постійні запам'ятовуючі пристрої — Методичний посібник: Архітектура комп'ютерів | iFREEstore

Постійні запам'ятовуючі пристрої

Постійні запам'ятовуючі пристрої (ПЗП) застосовуються для довготривалого зберігання інформації. Основна частина ПЗП – це елемент пам'яті, в якому зберігається 1 біт інформації. Такі елементи утворюють матрицю. Декілька елементів об'єднуються в комірку пам'яті, яка може зберігати  Ці інтегральні мікросхеми мають таку класифікацію по способу занесеня інформації: програмовані один раз та програмуємі багаторазово.

1. ПЗП пограмовані один раз: ПЗП ROM програмуються один раз при виготовленні на фірмі-виробникові. Процес запису називається «прошивка». В таких ПЗП зберігаються стандартні підпрограми, фізичні константи, таблиці. В ІМС пам'яті використовується принцип збереження енергоспоживання, використовується імпульсне живлення, при якому електроенергія подається на потрібну ІМС тільки під час читання інформації.

ПЗП PROM програмується споживачем на спеціальному приладі-програматорі, виконується прожиг перемичок на поверхні кристалу ІМС імпульсами струму. Ці ІМС записують та зберігають інформацію, що потрібна споживачеві. Широко застосовуються.

2. ПЗП програмуємі багаторазово: ПЗП  EPROM  - ІМС пам'яті з ультрафіолетовим стиранням інформації записують інформацію подачею електричних сигналів, а стирання інформації виконується опроміненням самої ІМС ультрафіолетовим світлом через спеціальних отвір у корпусі ІМС. Режими роботи такого типу пам'яті- зберігання, читання та запис(програмування).

  ПЗП ЕEPROM  - ІМС пам'яті з електричним стиранням інформації. Енергонезалежна пам'ять буває таких типів: BULK-ERASE, BOOT-BLOCK, FLASH-FILE. BULK-ERASE має 1 блок, інформація стирається цілим блоком. BOOT-BLOCK дозволяє стирати окремі блоки, використовується для зберігання BIOS ПК, допускає багаторазовий перезапис інформації. FLASH-FILE  використовується для зберігання великих об'ємів інформації, люба комірка пам'яті доступна для запису, стирання або читання інформації.

Для енергозбереження застосовується різний рівень напруги для режима зберігання інформації  та збільшений для режиму стирання або запису інформації у ІМС.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

МЕТОДИЧКА К ГОСУ.doc

МЕТОДИЧКА К ГОСУ.doc
Размер: 515 Кб

.

Пожаловаться на материал

Методичний посібник із дисципліни «Архітектура комп\'ютерів»  для студентів спеціальності «Обслуговування комп\'ютерних систем і мереж»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Методичний посібник: Архітектура комп'ютерів

Методичний посібник із дисципліни «Архітектура комп\'ютерів»  для студентів спеціальності «Обслуговування комп\'ютерних систем і мереж»

К данному материалу относятся разделы:

Характеристика поколінь ЕОМ та їх елементної бази

Класична архітектура ЕОМ фон Неймана

Класифікація комп'ютерів за призначенням

Класифікація мікропроцесорних пристроїв і систем

Архітектура процесорів Intel

Маркування та ідентифікація процесорів Intel

Фактори, що впливають на швидкодію процесора. Р-рейтинг процесорів

Живлення та енергозбереження процесорів старших поколінь фірми Intel

Основні групи команд процесора

Класифікація систем пам'яті

Типи оперативної пам'яті

Принцип дії  динамічної пам’яті

Постійні запам'ятовуючі пристрої

Кеш – пам'ять. Принципи організації кеш-пам'яті

Основна ідея використання кеш-пам'яті

Принципи роботи кеш-пам'яті

Стекова пам'ять. Принципи організації стекової пам'яті

Принцип дії апаратного стеку

Принцип дії апаратно-програмного  стеку

Організація переривань

Апаратні та програмні переривання

Маскування переривань

Технології захисту пам'яті від збоїв

Задачі, які вирішує чипсет

Здійснення прямого доступу до пам’яті

Пристрої зовнішньої пам'яті комп'ютера. Технологія SMART

Сутність системних ресурсів

Запобігання конфліктам, що виникають при використанні системних ресурсів. Система Plug and Play

Базова система вводу/виводу (BIOS)

Завантаження ПК. Процедура  POST

Похожие материалы:

Дипломная работа по изучению газоносности угленосных отложений

Изучение газоносности угленосных отложений на участке “п.ш Полысаевская”. Геологическая характеристика шахтного поля. Горно-геологические и горнотехнические условия эксплуатации. Общая организация работ и основные параметры шахты. Основной и вспомогательный Транспорт по горным выработкам .

HR-брендинг. Как повысить эффективность персонала

HR-брендинг — создание компанией имиджа отличного работодателя, для того чтобы привлечь и удержать лучших сотрудников, а также повысить эффективность их труда. Эта книга поможет читателю понять, какие факторы влияют на HR-бренд, подскажет, когда стоит задуматься об имидже предприятия на рынке труда и каким образом его создавать.

Аргументы. Проблемы затронутые в Русской литературе

Проблема чести, патриотизма (любви к Родине), «отцов и детей», самопожертвование во имя любви к ближнему, сострадания и милосердия, проблема бездушного отношения к человеку, взаимоотношения человека и власти, наследственности и самоформирования, Проблема воздействия искусства на человека, сохранения памяти, поиска смысла жизни, взаимоотношения человека и природы. Проблемы наркомании, утраты духовных ценностей

Вечная Сонечка в романе Достоевского. Ее роль в судьбе Раскольникова

Роман "Преступление и наказание" - это роман, воспроизводящий картины социальных страданий городской бедноты. Тема чести в произведениях русских писателей 19 в., литературные герои той эпохи.

Устный пересказ, виды изложений. Русский язык

Устный пересказ, его характеристика. Методика проведения сжатого пересказа. Виды изложений, методика их проведения на уроках русского языка. Методика работы над изложением. Реализация языковой содержательной линии на уроках русского языка.