Рецензіяна магістерську дипломну роботу студентки Київського національного економічного університету

Территория рекламы
1

Рецензія

на магістерську дипломну роботу студентки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Богданчук Л.В.

на тему:  “Контролінг робочого капіталу (working capital) у забезпеченні

ліквідності компанії ”

У дипломній роботі Богданчук Л.В. досліджено управління робочим капіталом та вплив його на забезпечення ліквідності компанії.

Актуальність обраної теми полягає у тому, що на сьогоднішній день питання управління оборотним капіталом сільськогосподарських підприємств є найбільш важливим у забезпеченні безперервного процесу виробництва та підтримання ліквідності компаній. Оптимізація структури та джерел фінансування оборотного капіталу дає змогу підприємствам вивільнити кошти з обороту і пришвидшити тривалість фінансового циклу.

У дипломній роботі запропоновані наукові підходи до вирішення поставлених завдань. Чітко сформульовані політики та методи управління оборотним капіталом, проведений глибокий аналіз формування та використання робочого капіталу ПАТ «ТАКО», який доповнюється цікавим ілюстративним матеріалом (таблиці, рисунки), розглянуто альтернативні інструменти фінансування потреби в оборотних коштах, надано конкретні пропозиції щодо оптимізації структури фінансування оборотного капіталу.

Цінність висновків та рекомендацій має велике практичне значення, оскільки напрацювання у роботі можуть бути застосовані при оптимізації управління оборотним капіталом ПАТ «ТАКО», що позитивно вплине на фінансову стабільність компанії .

На думку рецензента, дипломна робота містить певні недоліки, у роботі бажано було б більш детально розглянути економічні моделі механізму управління оборотним капіталом Однак це не знижує загальний рівень проведеного дослідження.

В цілому, дипломну роботу Богданчук Л.В. можна вважати завершеним дослідженням, виконаним на високому теоретико-прикладному рівні, яке характеризує його автора як кваліфікованого, добре обізнаного спеціаліста в сфері фінансів підприємств та фінансового контролінгу. Роботу можна рекомендувати до захисту перед  ДЕК з оцінкою “Відмінно”.

Рецензент:

Головний казначей

ПАТ «ТАКО»                                                                 Устимець С.М.

                                                                             “___” _________2015р.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Рецензія на диплом Богданчук Л.В.(1).doc

Рецензія на диплом Богданчук Л.В.(1).doc
Размер: 24 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Рецензія на магістерську дипломну роботу студентки Київського національного економічного університету на тему:  “Контролінг робочого капіталу (working capital) у забезпеченні ліквідності компанії ”

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Общее представление о памяти. Виды памяти

Виды памяти и их особенности. Впечатления, которые человек получает об окружающем мире, оставляют определенный след, сохраняются, закрепляются, а при необходимости и возможности - воспроизводятся.

Исследование и анализ качества карамельных изделий

Цель написания данной дипломной работы - исследование и анализ качества карамельных изделий. Задачи дипломной работы: - Проанализировать современное состояние и перспективу развития рынка карамельных изделий; - Изучить пищевую ценность как комплексное свойство качества карамельных изделий; - Изучить свойство и показатели качества карамельных изделий;

Основи слідчої діяльності

Вимоги до роботи слідчих підрозділів. Призначення слідчої діяльності. Слідчий суддя. Експертна служба, експертиза. Допит свідка, порядок проведення допиту, обшук, розшукові дії. Кримінальний процесуальний кодекс КПК України. Кримінальний кодекс КК України.

Гражданское право

Гражданское право, ГК РФ. Заключение договора. Расторжение договора строительного подряда. Срок в договоре. Имущественная ответственность по договору. Денежное требование к должнику. Срок определяется соглашением сторон. Права и обязанности лизингодателя. Права и обязанности арендатора. Обязанности правообладателя. Особенности договора коммерческой концессии. Компенсация морального вреда. Цена договора (размер процентов). Оспоримые и ничтожные сделки. Срок договора аренды. Форма договора купли-продажи. Содержание и характеристика ограниченных вещных прав.

Теоретические аспекты учета нематериальных активов

Понятие и классификация нематериальных активов. Документальное оформление движения нематериальных активов. Сравнение учета нематериальных активов по МСФО и Российским ПБУ. Учет операции с нематериальными активами. Оценка нематериальных активов.Учет поступления, амортизации, выбытия и создания нематериальных активов.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok