Рецензіяна магістерську дипломну роботу студентки Київського національного економічного університету

Территория рекламы
1

Рецензія

на магістерську дипломну роботу студентки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Богданчук Л.В.

на тему:  “Контролінг робочого капіталу (working capital) у забезпеченні

ліквідності компанії ”

У дипломній роботі Богданчук Л.В. досліджено управління робочим капіталом та вплив його на забезпечення ліквідності компанії.

Актуальність обраної теми полягає у тому, що на сьогоднішній день питання управління оборотним капіталом сільськогосподарських підприємств є найбільш важливим у забезпеченні безперервного процесу виробництва та підтримання ліквідності компаній. Оптимізація структури та джерел фінансування оборотного капіталу дає змогу підприємствам вивільнити кошти з обороту і пришвидшити тривалість фінансового циклу.

У дипломній роботі запропоновані наукові підходи до вирішення поставлених завдань. Чітко сформульовані політики та методи управління оборотним капіталом, проведений глибокий аналіз формування та використання робочого капіталу ПАТ «ТАКО», який доповнюється цікавим ілюстративним матеріалом (таблиці, рисунки), розглянуто альтернативні інструменти фінансування потреби в оборотних коштах, надано конкретні пропозиції щодо оптимізації структури фінансування оборотного капіталу.

Цінність висновків та рекомендацій має велике практичне значення, оскільки напрацювання у роботі можуть бути застосовані при оптимізації управління оборотним капіталом ПАТ «ТАКО», що позитивно вплине на фінансову стабільність компанії .

На думку рецензента, дипломна робота містить певні недоліки, у роботі бажано було б більш детально розглянути економічні моделі механізму управління оборотним капіталом Однак це не знижує загальний рівень проведеного дослідження.

В цілому, дипломну роботу Богданчук Л.В. можна вважати завершеним дослідженням, виконаним на високому теоретико-прикладному рівні, яке характеризує його автора як кваліфікованого, добре обізнаного спеціаліста в сфері фінансів підприємств та фінансового контролінгу. Роботу можна рекомендувати до захисту перед  ДЕК з оцінкою “Відмінно”.

Рецензент:

Головний казначей

ПАТ «ТАКО»                                                                 Устимець С.М.

                                                                             “___” _________2015р.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Рецензія на диплом Богданчук Л.В.(1).doc

Рецензія на диплом Богданчук Л.В.(1).doc
Размер: 24 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Рецензія на магістерську дипломну роботу студентки Київського національного економічного університету на тему:  “Контролінг робочого капіталу (working capital) у забезпеченні ліквідності компанії ”

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Правовое и практическое исследование бюджетной системы

Дипломный проект. Цель дипломной работы заключается в правовом и практическом исследовании бюджетной системы и выявлении наиболее значительных проблем в функционировании бюджетного механизма и рассмотрение возможных путей их решения и повышения эффективности управления средствами бюджета на примере бюджета субъекта (бюджетной системы и бюджетного процесса) Чеченской Республики.

Лексика сфери моди в контексті лінгво-когнітивного та дискурсивного аналізу

Курсова робота. Лексика сфери моди як об\'єктивація концепту «мода» Лексикон сфери моди в контексті його формування та розвитку Фактори, що впливали на формування лексики сфери моди. Англійська лексика моди. Лексика сфери моди в сучасній англомовній пресі, дослідження сучасної англійської лексики моди

Усна народна творчість, освіта і писемність

Галицько-Волинський літопис. Архітектура і містобудування.. Живопис, художні ремесла. Висновки. Західноукраїнські землі, Галичина і Волинь

Врожденные и приобретенные пороки сердца. Классификация. Клиника. Диагностика. Особенности диагностики заболеваний у детей. Лечение.

Стеноз митрального отверстия. Этиология. Патогенез. Осмотр. Аускультация сердца. Инсулинозависимый сахарный диабет: этиология, патогенез и принципы терапии

Моделирование и анализ схемы. Лабораторные работы

Лабораторная работа. Моделирование и анализ простейшей функциональной схемы линейной системы. Моделирование и анализ функциональной схемы с нелинейным элементом. Моделирование и анализ трехфазного идеального синхронного генератора. Моделирование и анализ трехфазного синхронного генератора без учеба движения ротора

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok