Політична географія (Геополітика)

Арендный блок
1

Об'єкт, предмет, завдання геополітики

.

Історичний розвиток геополітики

.

Дуалістична парадигма геополітики: сутність, основні моделі

.

Циклічна парадигма геополітики: сутність, основні моделі

.

Геополітична модель Х. Маккіндера

.

Модель геополітичних панрегіонів К. Хаусхофера

Геополітична модель Н. Спікмена «Хартленд – Рімленд»

Модель геостратегічних сфер та геополітичних регіонів С. Коена

 Концепція зіткнення цивілізацій С. ХантінгтонаЗі́ткнення цивіліза́цій — теорія американського політолога та соціолога Самуеля Гантінгтона про війни цивілізацій.За цією теорією вирізняють 9 світових цивілізацій:західну;ісламську;православну;конфуціанську;японську;буддистську;індуїстську;латиноамериканську;африканську.Вважається, що на зміну двополярному світові приходять сутички між цивілізаціями. Межу між західною цивілізацією та православними цивілізаціями Гантінгтон прокладає по р. Збруч.

Зміст поняття «глобалізація», фактори глобалізації

Північноамериканська інтеграція (НАФТА)

.

Основні торговельні та інвестиційні канали в межах угруповання спрямовані переважно зі США або до США; більша частина зовнішньоторговельного обороту Канади і Мексики припадає на торгівлю зі США. Щодо канадсько-мексиканських торговельних та інвестиційних зв'язків, то до останнього часу вони залишалися надто слабкими.По-четверте, угода має широкомасштабний характер: вона охоплює виробничу сферу, міжнародну торгівлю, фінансові відносини між країнами — інтегрантами, інвестиційну діяльність, розширює вільний рух капіталів, необмежений вивіз прибутків і доходів, поглиблює лібералізацію взаємної торгівлі, регулює порядок міграції робочої сили тощо.По-п'яте, країни-члени НАФТА є водночас і атлантичними, і тихоокеанськими, вони майже рівновіддалені від двох інших потужних світових економічних регіонів — Західної Європи таАзійсько-Тихоокеанського регіону, що дає можливість рівномірно розвивати економічні зв'язки з ними і суттєво впливати на розвиток цих зв'язків.На відміну від Європейського Союзу, що піднявся на найвищий інтеграційний щабель, НАФТА не має досконалої структури національних органів регулювання тристоронніх відносин, що в наш час[Коли?] цілком улаштовує Канаду і Мексику, які вбачають у ній загрозу політичній та економічній незалежності. Зрештою, зона вільної торгівлі — це перший етап у міжнародній економічній інтеграції, і йому притаманні свої інституційні механізми.

Поле геостратегічних інтересів США

Геостратегічні пріоритети Канади і Мексики

Загальна характеристика основних геополітичних акторів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

Європейський Союз: склад, особливості, проблеми і перспективи розширення інтеграції

.

Позитивні риси і виклики, пов’язані з перспективою вступу України доЄС

.

Геополітична ситуацію в Океанії

.

Позитивні і негативні риси сучасного геополітичного положення України

Проблеми сепаратизму в Україні

.

Фактори геополітичної регіоналізації України

.

Німецька школа геополітики

Британська школа геополітики

.

Американська школа геополітики

.

Російська школа геополітики

Українська школа геополітики

Глобальні проблеми людства. „Великі” та „малі” глобальні проблемилюдства

.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

полытична географ.docx

полытична географ.docx
Размер: 75.2 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Геополітика — це наука про багатогранну політику держав та інших суб\'єктів, спрямована на вивчення можливостей активного використання даностей геопростору в інтересах військово-політичної, культурно-інформаційної, економічної та екологічної безпеки в межах відповідних полів взаємодії.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Об'єкт, предмет, завдання геополітики

Історичний розвиток геополітики

Дуалістична парадигма геополітики: сутність, основні моделі

Циклічна парадигма геополітики: сутність, основні моделі

Геополітична модель Х. Маккіндера

Модель геополітичних панрегіонів К. Хаусхофера

Геополітична модель Н. Спікмена «Хартленд – Рімленд»

Модель геостратегічних сфер та геополітичних регіонів С. Коена

Зміст поняття «глобалізація», фактори глобалізації

Північноамериканська інтеграція (НАФТА)

Поле геостратегічних інтересів США

Геостратегічні пріоритети Канади і Мексики

Загальна характеристика основних геополітичних акторів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

Європейський Союз: склад, особливості, проблеми і перспективи розширення інтеграції

Позитивні риси і виклики, пов’язані з перспективою вступу України доЄС

Геополітична ситуацію в Океанії

Позитивні і негативні риси сучасного геополітичного положення України

Проблеми сепаратизму в Україні

Фактори геополітичної регіоналізації України

Німецька школа геополітики

Британська школа геополітики

Американська школа геополітики

Російська школа геополітики

Українська школа геополітики

Глобальні проблеми людства. „Великі” та „малі” глобальні проблемилюдства

Похожие материалы:

Электроснабжение геологоразведочных работ

Курсовой проект. Система электроснабжения представляет собой совокупность устройств, для производства, передачи и распределения электрической энергии. Основными элементами системы электроснабжения являются электростанции, линии электропередач, трансформаторные подстанции, распределительные пункты. Электрические нагрузки. Определение расчетных нагрузок.

Минеральное питание растений. Физиологические основы применения удобрений

Общие представления о минеральном питании. Макроэлементы Роль и функции корневых систем в жизнедеятельности растений. Влияние внешних факторов на поглощение минеральных элементов Внешние признаки недостаточности отдельных элементов у растений

Гражданское право

Общие положения гражданского права. Предмет, основные начала и особенности гражданского права. Источники гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации. Возникновение, осуществление и защита гражданских прав. Коммерческие и некоммерческие организации. Право собственности и другие вещные права. Частная, публичная собственность. Обязательственное право. Виды, понятие и роль договора.

Финансы. Конспект

Конспект лекций по курсу Финансы - полный. Российская Федерация. Рынок земли. ВВП и ВНП.

Организация нормирования и оплаты труда на строительных предприятиях

Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы, обучающихся по сокращенным программам Факультет: Экономический. Специальность: Экономика и управление на предприятии. Кафедра экономики и управления в строительстве.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok