Політична географія (Геополітика)

1

Об'єкт, предмет, завдання геополітики

.

Історичний розвиток геополітики

.

Дуалістична парадигма геополітики: сутність, основні моделі

.

Циклічна парадигма геополітики: сутність, основні моделі

.

Геополітична модель Х. Маккіндера

.

Модель геополітичних панрегіонів К. Хаусхофера

Геополітична модель Н. Спікмена «Хартленд – Рімленд»

Модель геостратегічних сфер та геополітичних регіонів С. Коена

 Концепція зіткнення цивілізацій С. ХантінгтонаЗі́ткнення цивіліза́цій — теорія американського політолога та соціолога Самуеля Гантінгтона про війни цивілізацій.За цією теорією вирізняють 9 світових цивілізацій:західну;ісламську;православну;конфуціанську;японську;буддистську;індуїстську;латиноамериканську;африканську.Вважається, що на зміну двополярному світові приходять сутички між цивілізаціями. Межу між західною цивілізацією та православними цивілізаціями Гантінгтон прокладає по р. Збруч.

Зміст поняття «глобалізація», фактори глобалізації

Північноамериканська інтеграція (НАФТА)

.

Основні торговельні та інвестиційні канали в межах угруповання спрямовані переважно зі США або до США; більша частина зовнішньоторговельного обороту Канади і Мексики припадає на торгівлю зі США. Щодо канадсько-мексиканських торговельних та інвестиційних зв'язків, то до останнього часу вони залишалися надто слабкими.По-четверте, угода має широкомасштабний характер: вона охоплює виробничу сферу, міжнародну торгівлю, фінансові відносини між країнами — інтегрантами, інвестиційну діяльність, розширює вільний рух капіталів, необмежений вивіз прибутків і доходів, поглиблює лібералізацію взаємної торгівлі, регулює порядок міграції робочої сили тощо.По-п'яте, країни-члени НАФТА є водночас і атлантичними, і тихоокеанськими, вони майже рівновіддалені від двох інших потужних світових економічних регіонів — Західної Європи таАзійсько-Тихоокеанського регіону, що дає можливість рівномірно розвивати економічні зв'язки з ними і суттєво впливати на розвиток цих зв'язків.На відміну від Європейського Союзу, що піднявся на найвищий інтеграційний щабель, НАФТА не має досконалої структури національних органів регулювання тристоронніх відносин, що в наш час[Коли?] цілком улаштовує Канаду і Мексику, які вбачають у ній загрозу політичній та економічній незалежності. Зрештою, зона вільної торгівлі — це перший етап у міжнародній економічній інтеграції, і йому притаманні свої інституційні механізми.

Поле геостратегічних інтересів США

Геостратегічні пріоритети Канади і Мексики

Загальна характеристика основних геополітичних акторів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

Європейський Союз: склад, особливості, проблеми і перспективи розширення інтеграції

.

Позитивні риси і виклики, пов’язані з перспективою вступу України доЄС

.

Геополітична ситуацію в Океанії

.

Позитивні і негативні риси сучасного геополітичного положення України

Проблеми сепаратизму в Україні

.

Фактори геополітичної регіоналізації України

.

Німецька школа геополітики

Британська школа геополітики

.

Американська школа геополітики

.

Російська школа геополітики

Українська школа геополітики

Глобальні проблеми людства. „Великі” та „малі” глобальні проблемилюдства

.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

полытична географ.docx

полытична географ.docx
Размер: 75.2 Кб

.

Пожаловаться на материал

Геополітика — це наука про багатогранну політику держав та інших суб\'єктів, спрямована на вивчення можливостей активного використання даностей геопростору в інтересах військово-політичної, культурно-інформаційної, економічної та екологічної безпеки в межах відповідних полів взаємодії.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Об'єкт, предмет, завдання геополітики

Історичний розвиток геополітики

Дуалістична парадигма геополітики: сутність, основні моделі

Циклічна парадигма геополітики: сутність, основні моделі

Геополітична модель Х. Маккіндера

Модель геополітичних панрегіонів К. Хаусхофера

Геополітична модель Н. Спікмена «Хартленд – Рімленд»

Модель геостратегічних сфер та геополітичних регіонів С. Коена

Зміст поняття «глобалізація», фактори глобалізації

Північноамериканська інтеграція (НАФТА)

Поле геостратегічних інтересів США

Геостратегічні пріоритети Канади і Мексики

Загальна характеристика основних геополітичних акторів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

Європейський Союз: склад, особливості, проблеми і перспективи розширення інтеграції

Позитивні риси і виклики, пов’язані з перспективою вступу України доЄС

Геополітична ситуацію в Океанії

Позитивні і негативні риси сучасного геополітичного положення України

Проблеми сепаратизму в Україні

Фактори геополітичної регіоналізації України

Німецька школа геополітики

Британська школа геополітики

Американська школа геополітики

Російська школа геополітики

Українська школа геополітики

Глобальні проблеми людства. „Великі” та „малі” глобальні проблемилюдства

Похожие материалы:

Лекарственная болезнь.классификация. Токсические реакции,идиосинкразия,суперинфекция.

Лекарственная болезнь – это такое поражение организма, которое, как правило, развивается вследствие патологической реакции на те или другие лекарственные средства, применяемые больному в лечебных целях.

Артикуляторные механизмы

Речь невозможна без работы следующих 4х механизмов: 1) The power mechanism 2) the vibrator mechanism 3) the resonator mechanism 4) the obstructor mechanism.

Социология: анкетирование, интервью, опрос, наблюдение, исследование

Анкетного опроса процесс коммуникации исследователя. Интервью предполагает иной вид контакта социолога с респондентом. Экспертный опрос. Социально-психологические методы в социологии. БОУ. Метод экспертных оценок. Эксперимент. Опрос как метод сбора социологической информации. Социологическое наблюдение. Стратегия социологического исследования.

Що означає бути просвітником? Головні риси, що відрізняють світогляд людини епохи Просвітництва.

Кант присвятив Просвітництву спеціальну статтю «Що таке Просвітництво?» Просвітницьке трактування моралі. Відношення «Я» - «Інший», «своє-чуже» в координатах просвітницького світогляду.

Охрана труда при проектировании предприятия

Курсовой проект. Анализ опасных и вредных производственных при проектировании предприятия. Разработка технических и организационных мероприятий, направленных на исключение опасных и вредных производственных факторов на проектируемом предприятии. Организационные мероприятия

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok