Теорія держави і права

1

Поняття, ознаки та види науки. Класифікація юридичних наук.

Теорія держави і права — фундаментальна наука і навчальна дисципліна, що вивчає державу і право як явища суспільного життя, основні закономірності їх виникнення і розвитку, їх сутність, призначення і функціонування в суспільстві, а також особливості політичної і правової свідомості та правового регулювання.

Основні ознаки Теорії держави і права

1. Вивчає державу і право у теоретико-узагальненому вигляді. Свідченням тому є категорії — загальні поняття: сутність держави, форма держави, тип держави тощо.2. Осягає не усе, а основні та загальні закономірності виникнення, розвитку, функціонування держави і права. Їх можна назвати фундаментальними закономірностями, тому що вони однаково властиві різноманітним державам і їх правовим системам.3. Ґрунтується на єдності та діалектичному взаємозв'язку держави і права. Неможливо пізнати право , досліджуючи їх ізольовано або протиставляючи одне одному.

Теорія держави і права є суспільною (визначає такі суспільні явища, як держава і право), юридичною (вивчає лише державну і правову сторони громадського життя) та загальною (виявляє та пояснює загальні та основні закономірності розвитку держави) наукою.

Функції теорії держави і права

Предмет теорії держави і права та його особливості

.

4

Підходи до визначення сутності держави.

Поняття та ознаки держави

.

 

.

Типологія держав: основні підходи. Сучасні підходи до вивчення держави

7.

Поняття, ознаки та структура механізму держави

.

8.

Поняття, елементи та класифікація правового статусу

.

Конституційне закріплення прав людини в Україні

9.

Аспекти співвідношення об’єктивного та суб’єктивного права

.

10

Форма державного правління як елемент форми держави Поняття та структура форми держави

У сучасних умовах розвитку Української держави питання щодо форми держави набуває особливого значення. Адже тільки правильне розуміння положень теорії держави і права та їх застосування відповідно до конкретних історичних умов і національних традицій сприятиме створенню життєздатної форми молодої суверенної держави.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Государственное принуждение: понятие, содержание, виды государственных принудительных мер

Государственное принуждение — специфическое воздействие на поведение людей, основанное на его организованной силе. Но это не просто государственное принуждение, а принуждение к исполнению норм права. Характерная особенность такого принуждения заключается в том, что сама эта деятельность строго регламентирована законом, имеет свои правовые рамки.

«Современный русский литературный язык» Вопросы к экзамену

Оцінювання в тренінгу

Мета оцінювання у тренінгу. Методи оцінювання: фокус-група, анкетування «на вході» та «на виході», панельне анкетування. Умови успішності проведення тренінгу.

Информационные технологии. Основные понятия

Транквилизаторы: поддержка в трудную минуту

Транквилизаторы обладают анксиолитическим, или, проще говоря, успокаивающим, действием. В идеале это действие должно быть тонким, избирательным. Негативные эмоции настолько сильны, что вы не в силах справиться с ними.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok