Теорія держави і права

Территория рекламы
1

Поняття, ознаки та види науки. Класифікація юридичних наук.

Теорія держави і права — фундаментальна наука і навчальна дисципліна, що вивчає державу і право як явища суспільного життя, основні закономірності їх виникнення і розвитку, їх сутність, призначення і функціонування в суспільстві, а також особливості політичної і правової свідомості та правового регулювання.

Основні ознаки Теорії держави і права

1. Вивчає державу і право у теоретико-узагальненому вигляді. Свідченням тому є категорії — загальні поняття: сутність держави, форма держави, тип держави тощо.2. Осягає не усе, а основні та загальні закономірності виникнення, розвитку, функціонування держави і права. Їх можна назвати фундаментальними закономірностями, тому що вони однаково властиві різноманітним державам і їх правовим системам.3. Ґрунтується на єдності та діалектичному взаємозв'язку держави і права. Неможливо пізнати право , досліджуючи їх ізольовано або протиставляючи одне одному.

Теорія держави і права є суспільною (визначає такі суспільні явища, як держава і право), юридичною (вивчає лише державну і правову сторони громадського життя) та загальною (виявляє та пояснює загальні та основні закономірності розвитку держави) наукою.

Функції теорії держави і права

Предмет теорії держави і права та його особливості

.

4

Підходи до визначення сутності держави.

Поняття та ознаки держави

.

 

.

Типологія держав: основні підходи. Сучасні підходи до вивчення держави

7.

Поняття, ознаки та структура механізму держави

.

8.

Поняття, елементи та класифікація правового статусу

.

Конституційне закріплення прав людини в Україні

9.

Аспекти співвідношення об’єктивного та суб’єктивного права

.

10

Форма державного правління як елемент форми держави Поняття та структура форми держави

У сучасних умовах розвитку Української держави питання щодо форми держави набуває особливого значення. Адже тільки правильне розуміння положень теорії держави і права та їх застосування відповідно до конкретних історичних умов і національних традицій сприятиме створенню життєздатної форми молодої суверенної держави.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Документ Microsoft Office Word (3).docx

Документ Microsoft Office Word (3).docx
Размер: 57.5 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Ассоциативный эксперимент. Методика оценки данных ассоциативного эксперимента

В целях экспериментального исследования субъективных семантических полей слов, формируемых и функционирующих в сознании человека. Существует несколько вариантов возможной интерпретации результатов ассоциативного эксперимента. Приведем некоторые из них.

Средства, улучшающие периферическое и мозговое кровообращение

Это средства, расширяющие периферические сосуды (венулы и артериолы).  Уменьшают венозный приток сердцу и снижают ОПСС.

Влияние научно-технического прогресса на возникающие катастрофы природного и техногенного характера

Реферат Экология – важнейшая проблема нашего времени Последствия научно-технического прогресса Причины истощения и загрязнения природной среды

Контроль і ревізія використання трудових ресурсів і заробітної плати

Джерела та нормативні акти ревізії Ревізія обґрунтованості планування і використання фонду оплати праці Перевірка правильності застосування норм і розцінок, оформлення первинної документації з обліку відпрацьованого часу

Определение молярной массы и плотности газа

Лабораторная работа. Целью настоящей работы является ознакомление с одним из методов определения молярной массы и плотности газа.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok