Гістологія.Питання до модуля

1

                            Гістологія.Питання до модуля № 2. ФВМ.

Теми:Одношаровий епітелій.Багатошаровий епітелій, залозистий епітелій.Сполучна тканина.Власне сполучні тканини із спеціальними властивостями.Скелетна тканина.М’язова тканина.Нервова тканина.Серцево-судинна система.Органи кровотворення та імунного захисту.Ендокринна система.Шкіра та її похідні.

Теми самостійного вивчення:Мікроскопічна будова нервових волокон.Мікроскопічна будова кори великих півкуль та мозкових оболонок.Морфологія та функція червоного кісткового мозку.

 1.  Які різновиди одношарових епітеліїв знаєте?
 2.  Класифікація багатошарових епітеліїв ?
 3.  Яка тканина є похідною для залоз?
 4.  На які групи поділяються епітеліальні тканини?
 5.  Які є різновиди одношарового циліндричного (призматичного епітелію)?
 6.   Яка послідовність шарів у багатошаровому плоскому зроговілому епітелію (епідермісі) від найглибшого до поверхневого?
 7.  Як поділяють епітеліальні тканини згідно морфо-функціональної класифікації?
 8.  Які види клітин розрізняють в одношаровому багаторядному епітеліїв?
 9.  Якими клітинами утворений базальний шар багатошарового плоского зроговілого епітелію?
 10.  Що вистиляє перехідний епітелій ?
 11.  На які різновиди за типом секреції поділяються залози?
 12.  Опишіть клітини мезотелій.
 13.   Епітелій - це тканина яка побудована з:
 14.  Регенерація багатошарового плоского зроговілого епітелію?
 15.  Опишіть клітини кубічного епітелію?
 16.  На які основні групи поділяємо всі тканини?
 17.  Трофічні та обмінні процеси в багатошарових епітеліях.
 18.  Опишіть клітини призматичного епітелію:
 19.  За якою ознакою екзоепітеліальні екзокринні залози називають простими?
 20.  Опис клітин псевдобагатошарового епітелію.
 21.  Чим утворена кутикула перехідного епітелію?
 22.  Які структурні компоненти переважають в складі базальної мембрани?
 23.  Апікальний полюс епітеліоцитів якого епітелію має щіточкову облямівку:
 24.  Які за формою та функціональними особливостями клітини базального шару багатошарового плоского незроговілого епітелію?
 25.  Яка тканина завжди лежить під епітеліальною тканиною?
 26.  Апікальний полюс епітеліоцитів якого з епітеліїв має війки:
 27.  Які за формою та функціональними особливостями клітини остистого шару багатошарового плоского незроговілого епітелію?
 28.  За якою ознакою екзоепітеліальні екзокринні залози називають складними?
 29.  В апікальному полюсі поверхневих епітеліоцитів якого з епітеліїв домашніх тварин виявляємо гранули слизу ?
 30.  Які за формою та функціональними особливостями клітини поверхневого шару багатошарового плоского незроговілого епітелію?
 31.  За якою ознакою екзоепітеліальні екзокринні залози називають нерозгалуженими:
 32.  Вистелку чого утворює мезотелій?
 33.  Які за формою та функціональними особливостями клітини зернистого шару багатошарового плоского зроговілого епітелію?
 34.  Наявність яких структур властива апікальному полюсу епітеліоцитів?
 35.  Вистелку чого утворює кубічний епітелій?
 36.  Які за формою та функціональними особливостями клітини остистого шару багатошарового плоского зроговілого епітелію?
 37.  У якій тканині дорослого організму нема стовбурових клітин?
 38.  Вистелку чого утворює каймистий епітелій?
 39.  Які за формою та функціональними особливостями клітини базального шару перехідного епітелію?
 40.  Як називається епітелій, що покриває серозні оболонки згідно філогенетичної класифікації ?
 41.  Вистелку чого утворює одношаровий багаторядний епітелій?
 42.  Які за формою та функціональними особливостями клітини блискучого шару багатошарового плоского зроговілого епітелію:
 43.  Як називається епітелій, що вистилає порожнини мозку?
 44.  Що ми називаємо щіточковою облямівкою?
 45.  Які за формою та функціональними особливостями клітини базального шару багатошарового плоского зроговілого епітелію:
 46.  Які типи епітеліїв розрізняють згідно філогенетичної класифікації?
 47.  Чим утворені війки війчастого епітелію?
 48.  Як ще називаємо епідермальні макрофаги?
 49.  Який епітелій вистилає серозні оболонки?
 50.  В якому шарі багатошарового плоского зроговілого епітелію починаються процеси зроговіння?
 51.  Де переважно локалізований багаторядний епітелій?
 52.  За якою ознакою екзоепітеліальні екзокринні залози називають розгалуженими?
 53.  Де переважно локалізований багатошаровий плоский незроговілий епітелій?
 54.  Яку назву мають органели  спеціального призначення епітеліальних клітин?
 55.  На чому завжди лежить пласт епітеліальних клітин?
 56.  Вистелку чого утворює залозистий епітелій?
 57.  Де переважно локалізований перехідний епітелій?
 58.  Що таке гістогенез і коли він проходить?
 59.  Як називають залозисті клітини?
 60.  Де переважно локалізований багатошаровий плоский зроговілий епітелій?
 61.  Еритроцити.
 62.  Класифікація лейкоцитів.
 63.  Тромбоцити.
 64.  Плазма крові.
 65.  Лімфа.
 66.  Лімфоцити.Морфо-функціональні особливості.
 67.  Основні клітини пухкої сполучної тканини.
 68.  Класифікація сполучних тканин.
 69.  Міжклітинна речовина.
 70.  Пігментна тканина.
 71.  Жирова тканина.
 72.  Ретикулярна тканина
 73.  Які види м’язових тканин розрізняють у хребетних.
 74.  Якої природи скоротливий апарат м’язових тканин?
 75.   До спеціалізованих скоротливих тканин відносяться?
 76.  Де розміщаються гладкі м’язи?
 77.   З чого походить гладка м’язова тканина ?
 78.   Що є структурною і функціональною одиницею гладкої м’язової тканини?
 79.   Клітини гладкої м’язової тканини?
 80.   .Опис гладкого міоцити.
 81.   Яка особливість тонкої гістологічної будови об’єднує всі м’язові тканини.
 82.   Із яких міофіламентів побудований скоротливий апарат м’язів?
 83.  Сполучно-тканинний футляр (ендомізій)  гладкого міоцита.
 84.   Саркоплазматична сітка м’язового поперечно смугастого волокна.
 85.   Поперечно смугаста м’язова тканина розміщення. 
 86.   Джерело розвитку скелетних мязів.
 87.   Гістобудова м’язового поперечно-смугастого волокна.
 88.   Скоротливий апарат скелетного м’язового волокна.
 89.   Будова міофібрили.
 90.  Із якого білка побудовані актинові міофіламенти і яку світло-оптичну характеристику вони мають?
 91.   Будова міозинових міофіламентів.
 92.   Що є структурою і функціональною одиницею міофібрили.
 93.   Як побудоване скелетне м’язове поперечносмугасте волокно?
 94.   Яка із хімічних сполук відіграє важливу роль у скороченні м'яза.
 95.   Що визначає вміст пігментного білку (міоглобіну) в м’язах.
 96.  .Морфофункціональна одиниця серцевого м'яза.
 97.   .Які види кардіоміоцитів ви знаєте?
 98.   Кардіоміоцити.
 99.  .Що таке вставні диски в серцевому м’язі.
 100.   Робочі кардіоцити.
 101.  Який білок є основним компонентом тонких міофіламентів м’язових клітин?
 102.   Ділянка міофібрили м’язового волокна, розташована між двома телофрагментами, має назву:
 103.   Який білок є основним компонентом товстих міофіламентів м’язових клітин?
 104.  Як називають структуру, що забезпечує проходження нервового імпульсу в глубину м’язового волокна, при цьому, охоплюючи всі міофібрили?
 105.   Що включає тріада скелетного м’язового волокна?
 106.   Що є спільним для м’язового волокна скелетного і серцевого м'яза ?
 107.   Гладка м'язова клітина.
 108.   Пейсмеркорні (Р) клітини серця.
 109.   Регенерація поперечно смугастої м’язової тканини .
 110.  Що відіграє вирішальну роль в скороченні серцевого м'яза.
 111.  Особливість будови хрящової тканини.
 112.  Трофіка хрящової тканини.
 113.  Які види хрящів Ви знаєте?
 114.  Основна функція хряща?
 115.  Розвиток хрящової тканини.
 116.  Основні органічні компоненти хрящової тканини.
 117.  Основна міжклітинна речовина хрящової тканини.
 118.  Клітини хрящової тканини.
 119.  Спільна ознака для гіалінової і еластичної хрящової тканини.
 120.  Як відрізнити на гістопрепараті еластичний хрящ від гіалінового?
 121.  Основні структурні компоненти, які формують хрящ.
 122.  Вікові зміни в суглобах старих тварин які обмежують функцію руху. 
 123.  Які клітини приймають участь у регенерації хрящової тканини?
 124.  Який основний компонент хряща забезпечує його міцність і пружність?
 125.  За рахунок чого відбувається апозиційний ріст хрящової тканини?
 126.  Ізогенні групи хрящової тканини.
 127.  Яка різниця між волокнистим і еластичним хрящем?
 128.  Хондробласти?
 129.  Еластичний хрящ.
 130.  Матрикс хряща вушної мушлі.
 131.  Походження та розвиток кісткової тканини.
 132.  Функція кісткової тканини.
 133.  Основні клітинні елементи кісткової тканини.
 134.  Міжклітинна речовина косткової тканини.
 135.  Остеопороз– хвороба при якій кісткова тканина втрачає солі кальцію, фосфору.
 136.  Руйнівна дія остеобластів на кісткову тканину.
 137.  Які клітини мають відношення до регенерації (відновлення) кісткової тканини при переломах?
 138.  Клітини з численними відростками, якими вони контактують між собою і розташовані у кісткових пластинах, або між ними. Які це клітини?
 139.  У якому різновиді кісткової тканини кісткові пластини концентрично нашаровані одна на одну навколо центрального каналу.
 140.  За рахунок яких структур проходить регенерація (відновлення) кістки після перелому?.
 141.  Якою кістковою тканиною утворені шви кісток черепа?
 142.  Які шари має трубчаста кістка в ділянці діафіза?
 143.  З яких шарів побудоване окістя (періост).
 144.  Гаверсова система.
 145.  Фолькмановські канали.
 146.  Вставні кісткові пластини в діафізі кістки.
 147.  Розвиток кістки із мезенхіми.
 148.  Етапи розвитку кісткової тканини із мезенхіми.
 149.  Етапи формування кістки на місці хряща.
 150.  Які зони при утворенні епіфізарного центру окостеніння вміщає метаепіфізарна пластинка.
 151.  Які види нервових волокон розрізняють гістологічно?
 152.  Що входить в склад безміелінового нервового волокна?
 153.  Безмієлінові нервові волокна. 
 154.  Як побудоване безміелінове нервове волокно кабельного типу?
 155.  Мієлінове нервове волокно.
 156.  Які клітини синтезують білки мієліну?
 157.  Як утворена мієлінова оболонка периферичних нервів?
 158.  Що транспортується по аксону?
 159.  Що присутнє в аксоні:
 160.  Клітини макроглії.
 161.  Шванівські клітини.
 162.  Регенерація нерва.
 163.  Чутливі нервові закінчення.
 164.  Що таке тигроїд в нервовій клітині?
 165.  Морфологічні ознаки аксона нервової клітини.
 166.  Процес мієлінізації нервових волокон.
 167.  Проліферація (розмноження) клітин нервової тканини.
 168.  У препараті із спинного мозку є нейрони з багатьма відростками., один із яких аксон. До якого типу нейронів вони належить?
 169.  Основні структурні елементи нервової тканини.
 170.  Які шари утворюють сіру речовину мозочка?
 171.  Як називається відросток нервової клітини, що проводить збудження від нейрона?
 172.  Яка функція дендрита?
 173.  Що таке рецептор.?
 174.  Функція нейроглії (макроглія):
 175.  Функція мікроглії:
 176.  Що таке мезаксон.?
 177.  Де розміщені великі і малі пірамідальні клітини?
 178.  Які оболонки є у спинному і головному мозку.?
 179.  Рефлекторна дуга.
 180.  Найпростіша рефлекторна дуга складається.
 181.  Складна рефлекторна дуга.
 182.  Фактори які зумовлюють односпрямованість передачі збудження в межах рефлекторної дуги.
 183.  Синапс.
 184.  Види синапсів.
 185.  Капсульовані чутливі нервові закінчення.
 186.  Нервові клітини в складі рефлекторної дуги.
 187.  В якому напрямку проводять імпульс дендрити?
 188.  В сірій речовині спинного мозку мікроскопічно розрізняють нейрони з багатьма відростками. До якого типу вони належать?
 189.  В спинномозковому вузлі на гістопрепараті видно нервові клітини з одним відростком, який на певній відстані від перикаріона ділиться на два –аксон і дендрит. До якого типу нейронів вони належить.
 190.  Які пласти розрізняють в мікроскопічній будові ендокарду.?
 191.  Якого типу бувають капіляри в залежності від будови ендотелію, базальної мембрани та діаметру?
 192.  Що входить до складу стінки капіляра?
 193.  На які типи поділяють артерії в залежності від діаметру та будови стінки?
 194.  Чим утворена внутрішня оболонка артерії мішаного та м’язового типів?
 195.  Чим утворена внутрішня оболонка артерії еластичного типу?
 196.  Якими оболонками утворена стінка серця?
 197.  За рахунок чого живиться стінка у великих та середніх кровоносних судинах?
 198.  З чого, в першу чергу, відбувається відновлення дефекту судинної стінки при її пошкодженні?
 199.  На які типи поділяються вени в залежності від будови м’язових елементів у їх стінці?
 200.  Які оболонки утворюють стінку артерій?
 201.  Мікроциркуляторне русло.
 202.   Що таке артеріоло-венулярні анастомози?
 203.   Роль венозних судин в організмі?
 204.   Що таке венозні клапани?
 205.   З яких оболонок побудована стінка аорти?
 206.   Які структурні елементи переважають у середній оболонці аорти?
 207.   Чим утворена стінка артерій малого калібру.
 208.   Чим утворена стінка вени малого калібру.
 209.   Як побудований міокард ?
 210.   Які види кардіоміоцитів розрізняють у складі міокарду?
 211.   З чого побудований епікард?
 212.   Що таке чудесна артеріальна сітка.
 213.   Що таке чудесна венозна сітка.
 214.   Як побудована стінка лімфокапілярів?
 215.   Що таке шунти?
 216.   Що таке півшунти?
 217.   Яка тканина утворює вистелку судин?
 218.   Ендотелій – що це за тканина?
 219.   Що таке трофічний центр ендотеліальної клітини?
 220.   Які гемодинамічні умови в артеріях еластичного типу?
 221.   Які гемодинамічні умови в артеріях м’язового типу?
 222.   Які гемодинамічні умови у венах?
 223.   Які гемодинамічні умови в капілярах?
 224.   .Які клітини пухкої сполучної тканини є в складі капілярної стінки?
 225.   Які клітини пухкої сполучної тканини завжди супроводжують кровоносні судини?
 226.   За яким принципом поділяють судини на артерії та вени?
 227.   Чим сформована основа паренхіми селезінки?
 228.   Чим сформована основа паренхіми лімфатичних вузлів ?
 229.   Чим сформована основа паренхіми червоного кісткового мозку?
 230.   Чим сформована основа паренхіми тимуса?
 231.   Що відбувається в червоному кістковому мозку?
 232.   Що відбувається в лімфатичних вузлах?
 233.   Що відбувається в тимусі?
 234.   Що відбувається в селезінці?
 235.   До якої системи органів, крім кровотворних, належить тимус?
 236.   Основу якого із нижчеперечислених органів складають епітеліоретикулоцити?
 237.   Що таке тільця Гассаля ?
 238.   Вилочкова залоза, зобна залоза – це синоніми назви якого органу?
 239.   Яку назву має процес заміщення паренхіматозних елементів тимуса жировою та пухкою сполучною тканиною?
 240.   Як називається відсутність вікової інволюції тимуса?
 241.   Яку назву має масова загибель лімфоцитів, їхнє виселення в периферійні органи імуногенезу, проліферація та набухання епітеліоретикулоцитів ?
 242.   Де розміщені лімфатичні фолікули лімфатичних вузлів.
 243.   Дендритні клітини це різновид яких клітин?
 244.   Що таке берегові клітини?
 245.   Що є опорно-скоротливим апаратом селезінки?
 246.   Що таке червона пульпа селезінки?
 247.   Що таке біла пульпа селезінки?
 248.   Які зони має лімфатичний фолікул селезінки?
 249.   Що є у складі реактивних центрів лімфатичних фолікулів селезінки?
 250.   Які з органів відносимо до центральних органів кровотворення.
 251.   Які органи у птахів відносимо до центральних органів кровотворення?
 252.   У якому з органів містяться стовбурові клітини?
 253.   Де розміщений червоний кістковий мозок?
 254.   Де проходить еритропоез?
 255.   Якого типу капіляри наявні в тимусі?
 256.   Яка тканина є в основі переважної більшості кровотворних органів?
 257.   З чого побудовані ядра гіпоталамусу?
 258.   Де розміщені крупноклітинні ядра?
 259.   Як поділяють ендокринні залози?
 260.   Які залози відносять до центральних органів ендокринної системи?
 261.   Що формує крупноклітинне ядро гіпоталамусу?
 262.   Які залози відносяться до периферійних органів ендокринної системи?
 263.   Що є структурно-функціональною одиницею щитовидної залози?
 264.   В середині фолікулів щитовидної залози нагромаджується
 265.   Як називаються основні клітинні компоненти щитовидної
 266.   Парафолікулярні клітини щитовидної залози зосереджені
 267.   Структурно-функціональна одиниця прищитовидної залози:
 268.   .Як називаються основні клітинні компоненти прищитовидної
 269.   Чим представлена паренхіма наднирникових залоз?
 270.   Вкажіть правильну послідовність зон у кірковій речовині наднирникових залоз починаючи від капсули:
 271.   Клітини якої зони наднирникових залоз виробляють мінералокортикостероїдні гормони?
 272.   Клітини якої зони наднирникових залоз виробляють глюкокортикостероїдні гормони?
 273.   Клітини якої зони наднирникових залоз виробляють статеві стероїдні гормони?
 274.   В основному з яких клітин складається мозкова речовина наднирникових залоз?
 275.   З чого складається шкіра?
 276.   Якою тканиною утворений епідерміс?
 277.   Якою тканиною утворений сосочковий шар шкіри?
 278.   Якою тканиною утворений сітчастий шар шкіри?
 279.   Якою тканиною утворена підшкірна клітковина?
 280.   Яка за будовою молочна залоза?
 281.   Чим утворена паренхіма молочної залози?
 282.   Чим утворена строма молочної залози?
 283.   Чим утворена стінка секреторних відділів молочної залози?
 284.   До якого типу тканин відносимо лактоцити?
 285.   Які клітини безпосередньо відповідають за секрецію складових молока?
 286.   Яким епітелієм у молочній залозі корів вистелені малі і середні вивідні протоки?
 287.   Яким епітелієм вистелений сосковий канал у молочній залозі корів?
 288.   Вкажіть правильну послідовність шарів рогового башмака стінки копита (починаючи ззовні).

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Договірна матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом

Курсова робота З дисципліни Трудове право.

Невизначений інтеграл

Конспект лекцій по курсу вищої математики. Поняття первісної і невизначеного інтеграла. Таблиця інтегралів основних елементарних функцій. Інтегрування методом заміни змінної. Інтегрування раціональних функцій. Інтегрування ірраціональних функцій.

Тест по педагогике. Вопросы

Сфера и шар

Сферой называется поверхность, состоящая из всех точек пространства, расположенных на равном расстоянии от данной точки. Тело, ограниченное сферой, называется шаром.

Анатолий Константинович Лядов и его «Десять переложений из обихода»

Переработанная версия открытого урока по литургике

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok