Заява про реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації

1

Начальнику Головного управління юстиції у

Сумській області

Ващенко Л.В.

Заява*

про реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації

Згідно із Законом „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" прошу (симо) зареєструвати (перереєструвати у зв'язку із зміною складу співзасновників, назви, мови, сфери розповсюдження видання) періодичне (або таке, що продовжується) друковане видання.

Повідомляємо необхідні дані:

 1.  Засновник (співзасновники) видання (засновник  -  юридична особа   наводить  повне  найменування  згідно  з  документами,  що підтверджують його  цивільну  дієздатність;  засновник  -  фізична особа наводить ім'я та свої паспортні дані);

пов’язана  особа  (особи):   

якщо  пов’язаною  особою є юридична особа, засновник наводить її  повне  найменування,  ідентифікаційний  код  юридичної  особи;

якщо  пов’язаною  особою  є  фізична особа, зокрема: чоловік, дружина,  діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні  діти, чоловіки (дружини), спільно з якими засновник здійснює контроль  за  друкованим  засобом  масової  інформації,  засновник наводить  прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її реєстраційний номер  облікової  картки  платника  податків  (за  наявності). Для фізичних  осіб,  які  через свої релігійні переконання відмовилися від  прийняття  реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків  та  повідомили  про  це  відповідний контролюючий орган, зазначаються  серія  та  номер  паспорта;  

Пов’язана  особа  -  юридична  або  фізична  особа, яка здійснює  контроль  за  засновником  (співзасновниками), власником (співвласниками)  друкованого  засобу  масової інформації, а також юридична  особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний   контроль.  У  разі  якщо  одним  із  співзасновників (співвласників)  друкованого  засобу  масової інформації є фізична особа,  пов’язаними  з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік,  дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри  та  їхні  діти,  чоловіки  (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації.

 1.  Вид видання: (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо)
 2.  Статус видання: (вітчизняне, спільне)
 3.  Назва (назви) видання: (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ)
 4.  Мова (и) видання: (змішаними мовами – української, російською, англійською тощо; паралельними випусками)
 5.  Сфера розповсюдження: (місцева - в межах Сумської області, району, обласного центру) 
 6.  Категорії читачів: (верстви населення, на які розраховане видання - усе населення, дорослі, молодь, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники, певної галузі, науковці, педагоги тощо)
 7.  Програмні цілі (основні принципи): (їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток довкілля, інформування населення з певних питань та ін.)
 8.  Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання:
 9.  Юридична адреса засновника (кожного із співзасновників), його (їх) банківські реквізити та контактний телефон: (юридична  адреса,   що  наводиться  у  заяві,   повинна  співпадати  з адресою  юридичної особи, визначено у відповідних документах - статуті, свідоцтві про державну реєстрацію, положенні тощо)
 10.  Місцезнаходження редакції:
 11.  Вид видання за цільовим призначенням: (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама/, інформаційне, для дітей тощо).

У разі зміни юридичної адреси, банківських реквізитів, адреси редакції, виду, програмних цілей або тематичної спрямованості, періодичності випуску, обсягу та формату видання, статусу видання, виду видання за цільовим призначенням, вказаних у заяві, зобов'язуюсь (ємося) протягом 1 місяця, з дня, коли такі зміни відбулись, повідомити реєструючий орган, в т. ч. внести зміни до правоустановчих документів.

Дата                                             ______________________                           ПІБ

                                                                          (підпис)

*Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на аркуші формату А4 за підписом засновників (співзасновників) або уповноважених ними осіб (для засновників -юридичних осіб підписи уповноважених осіб засвідчуються печаткою).

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Медицинская этика

Особенности врачебной этики. Основные требования и проблемы медицинской этики и врачебной деонтологии. Принципы медико-социальной экспертизы. Врачебно-консультационная комиссия (ВКК). Ответы к государственному экзамену по внутренним болезням. Болезни органов дыхания.

Староіндійська музична культура

Музика займала одне з найважливіших місць у системі мистецтв Стародавньої Індії.

На какую высоту поднимается уровень жидкости в конденсаторе после сообщения его пластинам заряда

Задача. Решение. Плоский конденсатор расположен горизонтально так, что одна его пластина находится над поверхностью, другая  под поверхностью жидкости.

Контроль и управление в таможенных органах

Процессы контроля в деятельности сотрудников таможенных органов. Психологические аспекты управления в таможенных органах. Конфликтология в таможенном деле + тесты с ответами.

Будущее печатных сми

На минувшей неделе более 50 угличан приняли участие в социологическом опросе, темой которого стал вопрос о том, есть ли будущее у печатных изданий?

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok