Питання до іспиту з курсу «Історія держави та права зарубіжних країн»

1

питання до іспиту з курсу

«Історія держави та права зарубіжних країн» (ч. ІІ)

1. Передумови становлення інтеграційних процесів в Європі.

2. Причини прийняття та зміст Європейського маніфесту 1924 р.

3. Протокол про створення митного союзу між Австрією та Німеччиною 1931 р. та його основні положення. 

4. Конвенція про Європейське Економічне Співробітництво 1948 р. та її основні положення.

5.  План Монне-Шумана 1950 р. та його основні положення.

6.  Роль Договору про Європейське співтовариство з вугілля та сталі та Договору про заснування Європейського економічного співтовариства в контексті європейської економічної інтеграції.

7. Історико-правова характеристика Єдиного Європейського Акту 1986 р. та його вплив на розвиток інтеграційних процесів в Європі.

8. Етапи розширення ЄС та їх вплив на інституційний розвиток Європейського Союзу.

9. Роль Організації Європейського Економічного Співробітництва у процесі відновлення європейського економічного співробітництва після Другої світової війни.

10. Формування політико-правових механізмів співробітництва держав-членів ЄС у зовнішньополітичній та правоохоронній сферах.

11. Маастрихтський договір 1992 р. і утворення Європейського Союзу.

12. Підготовка та підписання Лісабонської угоди 2007 р. в контексті розвитку європейської інтеграції.

13. Основні етапи розвитку європейської інтеграції у другій половині ХХ сторіччя.

14. Співробітництво України і Європейського Союзу: історико-правова характеристика.

15. Політико-правові концепції європейської міждержавної економічної інтеграції у першій половині ХХ ст.

16. Створення та розвиток Німецького митного союзу 1834 р. в контексті європейської інтеграції у XIX сторіччі.

17. Конституція для Європи 2004 р.

18. Склад Європейського Союзу. Порядок входження нових держав-членів.

19. Інститути і органи Європейського Союзу.

20. План Маршалла 1947 р. та роль США у процесі економічного та політичного зближення європейських держав.

21. Проголошення незалежності у Бразилії та її конституційний розвиток.

22. Конституція Бразилії 1890 р., іі основний зміст та значення.

23. Державний лад за Конституцією Бразилії 1988 р.

24. Кодифікаційні роботи в Бразилії в XIX - XX ст.

25. Розвиток цивільного права в Бразилії.

26. Розвиток кримінального  права і процесу в Бразилії.

27. Судова система Бразилії.

28. Реформування вищих органів влади і управління при Олександрі І.

29. Спроби ліквідації кріпосного права в першій половині XIX ст.

30. Кодифікація права М. Сперанського.

31. Злочин і покарання за Уложенням про покращання виправні і кримінальні 1845 р.

32. Реформи Олександра II, їх юридична суть і історичне значення.

33. Юридичний зміст селянської реформи 1861 року.

34. Судова система за судовою реформою 1864 року.

35. Буржуазно-демократичні принципи судоустрою  і  судочинства за  судовою реформою 1864 року.

36. Земська реформа 1864 року.

37. Міська реформа 1870 року.

38. Відступ від реформ в останній чверті ХІХ ст.

39. Маніфест від 17 жовтня 1905 року, його політичне та юридичне значення.

40. Основні закони Російської імперії від 23 квітня 1906 року, їх конституційний характер.

41. Зміни в органах влади і управління Російської імперії на початку XX ст.

42. Реформи П.А. Столипіна, їх суть і значення для Російської імперії.

43. Зміни в органах влади і управління в роки Першої світової війни.

44. Лютнева буржуазно-демократична революція. Двовладдя, його суть.

45. Система органів влади після Лютневої буржуазно-демократичної революції в Росії.

46. Характеристика реформ Тимчасового уряду.

47. Діяльність Юридичної наради при Тимчасовому уряді.

48. Жовтневий заколот і перші декрети радянської влади.

49. Формування радянської судової системи в 1917-1919 роках.

50.Утворення ВНК, робітничо-селянської міліції, їх компетенція.

51. Перші радянські кодекси (1917-1919 рр.).

52. Конституція РРСФР 1918 року.

53. Кодифікація права 1922-1927 років.

54. Цивільний кодекс 1922 року.

55. Кримінальний кодекс 1922 року.

56. Утворення СРСР: юридичний зміст, значення.

57. Конституція СРСР 1924 року.

58. НЕП: юридичний зміст, значення.

59. Перехід до тоталітарної державності.

60. Розробка та прийняття Конституції СРСР 1936 року.

61.Зміни в органах влади і управління в роки другої світової війни.

62. Зміни в цивільному праві в роки другої світової війни.

63. Зміни в кримінальному праві в роки Другої світової війни.

64. Зміни в трудовому праві в роки Другої світової війни.

65. Розробка і прийняття Конституції СРСР 1977 року.

66. Зміни в політичній системі в роки перебудови

67. Розпад СРСР: причини і юридичні наслідки.

68. Конституція РФ 1993 р. та її основні положення.

69. Утворення КНР. Перехід на шлях соціалістичного будівництва.

70. Перша Конституція КНР 1954 р.

71. Деформація державного ладу КНР в період «великого стрибка» і «культурної революції».

72. Конституція КНР 1975 р.

73. Китайська держава в період модернізації. Конституції КНР 1978 та 1982 рр.

74. Особливості розвитку права КНР у дореформений період. Спроби кодифікації права.

75. Модернізація традиційного права. Кодифікація права КНР. Реформування законодавства КНР.

76. Злочини та покарання у кримінальному праві КНР.

77. Суд та процес в КНР.

78. Боротьба за незалежність Індії та створення національної держави.

79. Суспільно-політичний лад Республіки Індія.

80. Судова система Республіки Індія.

81. Правова система Республіки Індія та специфіка індійського права.

82. Цивільне право і процес сучасної Індії.

83. Кримінальне право і процес сучасної Індії

84.Утворення Південно-Африканської Республіки (ПАР) та її конституційний розвиток.

85. Правове регулювання режиму апартеїду в ПАР.

86. Внесок Нельсона Мандели до державотворення ПАР.

87. Державний лад за Конституцією ПАР 1996 р.

88. Цивільне  право і суміжні галузі права в ПАР.

89. Кримінальне право та процесс ПАР.

90. Судова система ПАР.

91. Державний устрій Польщі за Конституцією 1997 р.

92. Еволюція державної організації США в др. пол. XX- поч. XXI ст.ст.

93. Розвиток правової системи США др. пол. XX- поч. XXI ст.ст.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Социальная активность младшего школьника

В настоящее время среди исследователей отсутствует единство в определении понятия \"социальная активность\".   Социальная активность - способ существования и развития личности как субъекта общественной жизни. Механизмы социализации.

Контроль і ревізія власного капіталу

Завдання та об’єкти ревізії власного капіталу Контроль і ревізія статутного і пайового капіталу Контроль і ревізія додаткового та резервного капіталу

Ішкі істер бөлімі қызметкерлерінің ресурстық жағдайын экстремалды ситуацияларда зерттеудің ерекшеліктері

Дипломдық жұмыс. Педагогика және психология. Ішкі істер бөлімі қызметкерлерінің ресурстық жағдайын зерртеудің теориялық тәсілдері. Ішкі істер бөлімі қызметкерлерінің ресурстық жағдайының эксперименталды – психологиялық зерттеуі.

Введение в SQL

Цель занятия: усвоить знания о назначении языка SQL; об основных командах языка.

Гражданское право

Ответы Гражданское право ГП на гос. экзамен. Предмет гражданского права. Договор (особенности договора), Гражданское законодательство. ГК гражданский кодекс РФ. Характеристика юридического лица. Имущество с точки зрения ФЗ.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok