Головні періоди історії України ХХ століття

1

Головні періоди історії України ХХ століття №1

Назва періоду

Воєнний комунізм

Україна в умовах НЕПу

Радянська модернізація

Хронологічні межі

1917-1921рр

1921 (1922)-1927рр

1927-1939 рр

Назва України

Радянська УНР ---УСРР

УСРР---1922 УРСР

УРСР

Форма стосунків з Росією

Договірна федерація

З 1925 – Конституція УРСР – частина СРСР

СРСР

Голова Росії

Повалення Тимчасового уряду -- Ленін

Ленін --- 1925 Сталін

Сталін

Голова України

Х. Раковський і П’ятаков

Гопнер, Квірінг, Косіор

Кон, Мануїльський, Квірінг, Каганович

Каганович, Косіор

Розвиток с/г

Продрозкладка

Збирання продуктів с/г прод загонами

Створення комун

Державна монополія на продаж хліба

Продподаток

Дозвіл оренди і найму

Дозвіл на надлишки

Поява кооперативів

Колективізація (створення колгоспів і радгоспів)

Голодомор 1932-1933 рр

розвиток сільськогосподарського машинобудування (будівництво Харківського тракторного заводу та випуск перших тракторів, виробництво на харківському заводі «Серп і молот» складних молотилок, випуск на запорізькому заводі «Комунар» комбайнів);

Розвиток промисловості

націоналізація підприємств;- встановлення державного контролю над виробництвом;- загальна трудова повинність;- мілітаризація (для військових потреб) праці.

Приватна власність на дрібні та середніпідприємства- дозвіл найманої праці;- об’єднання великих підприємств у трести та переведення їх на госпрозрахунок;- перехід від зрівнялівки до відрядної зарплати.

Індустріалізація

створення енергетичної бази;

розширення та реконструкція металургійної бази

ліквідація безробіття;

У 1925 р. ВКП(б) проголосила курс на індустріалізацію

У 1929 р. був прийнятий курс на форсовану індустріалізацію.

встановлення надзвичайно жорсткої трудової дисципліни.  

Фінанси та торгівля

заборона вільної торгівлі;- спроба ліквідації грошової системи і перехід до прямого товарообміну;- встановлення твердих цін на товари;- запровадження карткової системи;- скасування платні за комунальні послуги.

поновлення вільної торгівлі;- введення державних податків, плату за транспорт, комунальні послуги;- випуск конвертованого червонця, вилучення старих грошових знаків.

розгортання соціалістичного змагання;- запровадження карткової системи

Культура

Лікнеп

Русифікація

Коренізація – українізація, для збільшення питомої ваги українців в управлінському апараті

Поява літературних об’єднань «ВАПЛІТЕ» , «ГАРТ», «ПЛУГ», «Молодняк»

1921 р – утворено УПАЦ

«великий терор», «розстріляне відродження»,

показові судові процеси:

Шахтинська справа 1928

СВУ 1929

УНЦ-УВО 1930

Русифікація

Дати до теми

січень (лютий) 1918 р. -

Брестський мир між УНР та

державами Четверного союзу;

29 квітня 1918 р. - державний

переворот і прихід до влади П.

Скоропадського;

14 листопада 1918 р. -

утворення Директорії;

листопад 1918 р. -

проголошення ЗУНР;

22 січня 1919 р. - Акт злуки;

Грудень 1919 - травень 1920 –

перший «Зимовий похід» військ УНР;

Квітень 1920 р. - Варшавська

Угода;

Березень 1921 р. – Ризький мир;

Листопад 1921 р. – Другий

«Зимовий похід» військ УНР.

1922 р. - входження УСРР до

складу СРСР;

1921 - 1923 рр. - голод в Україні;

1923 р. - початок політики

«українізації»;

1925 р. - завершення відбудови

промисловості, курс на

індустріалізацію.

1928-1938 рр. - період

радянської модернізації в

Україні;

1928 р. – Шахтинська справа;

1929 р. – справа СВУ;

1929 р. – рік великого перелому,

початок суцільної колективізації;

1932 - 1933 рр. - Голодомор –

геноцид українського народу;

1934 р. - перенесення столиці

України з Харкова до Києва.

Поняття до теми

«червоний терор»

«варшавська угода». «ризький мир», І та ІІ Зимові походи армії УНР,

«індустріалізація»,

«українізація», «автокефальна

церква»

«рік великого перелому»

«форсована індустріалізація»,

«стаханівський рух»,

«колективізація»,

«розкуркулення», «закон про

п'ять колосків», «голодомор»,

«розстріляне відродження», «Геноцид»

Персоналії до теми

Х. Раковський – голова РНК

П. П’ятаков – ВУ ЦВК

Н. Махно – батько анархічного руху

Врангель – лідер білогвардійського руху

Липківський – голова УАПЦ

Хвильовий – голова ВАПЛІТЕ

Л. Каганович – ЦК КПУ

О. Шумський – нарком освіти

М.Скрипник – нарком освіти

Г.Юра – актор, режисер театру

Л.Курбас – засновник театру «Березіль»

М.Бойчук – митець

О.Довженко - кінорежисер

О.Стаханов – шахтар, передовик. Засновник соцзмагання

П.Постишев – ЦК КПб , один з організаторі голоду 1932-1933

С.Косіор – ЦККПУ

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Основные положения строительного производства

Организация труда строительных рабочих. Техническое и тарифное нормирование. Задачи и структура технологического проектирования. Исполнительная документация в строительстве

Преступления против собственности

Общая характеристика и виды преступлений против собственности Преступления против собственности включают в себя деяния, посягающие на отношения собственности и причиняющие ущерб. Понятие хищения и его формы. Кража (ст. 158 УК РФ). Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Причинение имущественного или иного ущерба, не связанное с хищением. Уничтожение или повреждение имущества

Управление строительными организациями

Структура контрактов в РФ. Организационные структуры. Характеристики структур управления. Управление строительной организацией. Система менеджмента качества. Управление ресурсами

Письменники рідного краю. Олександр Довженко. Життя та творчість.

Реферат. Довженка називали поетом і водночас політиком кіно. Митця порівнювали з Гомером, Шекспіром, Рабле, Гофманом, Бальзаком, Бетховеном, Брехтом.

Психологические особенности пациентов с туберкулезом легких

Дипломная работа по специальности Клиническая психология. Теоретический обзор проблемы изучения психологии больных туберкулезом легких. Эмпирическое исследование. Разработка программы психопрофилактики депрессивного состояния

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok