Матеріальні розрахунки

Арендный блок
1

Матеріальні розрахунки

3.1 Проект ділянки переробки пластмас методом литтям під тиском з виконаною програмою 940 т/рік.

Метою матеріальних розрахунків являється визначення потреби вихідних матеріалів для забезпечення заданої річної програми проектованої ділянки. Матеріальні розрахунки виконуються за точною та умовною програмами.

3.1.1. Розрахунок за точною програмою.

Розрахунок за точною програмою асортименту виробів, що випускається на підприємстві ТзВО «Сільхозпромбуд».

Для розрахунку за точною програмою від загальної річної виробничої програми береться визначена частина набраного асортименту виробів.

Проектуємий випуск більше на 20% від заводського.

Таблиця 3.1

Асортимент виробів за точною програмою

Найменування

виробів

Матеріали

ДСТУ

ТУ

Група

складності

Маса

(г)

Випуск

Тис.штук/рік

т/рік

Завод.

Проект.

Завод.

Проект.

Ковпачок

ПЕВТ

2

10

1500,00

1800,00

15

18

Штуцер

ПЕВТ

1

18

1500,00

1800,00

27

32,4

Пробка

ПЕВТ

1

14

1500,00

1800,00

21

25,2

Гайка 1

ПЕВТ

1

14

1500,00

1800,00

21

25,2

Гайка 2

ПЕВТ

1

12,80

1500,00

1800,00

19,5

23,2

Разом:

103,5

124,0

Методика розрахунку

Розраховується індивідуальна норма витрати сировини на виробництво одиниці продукції: [ ]

Hp0=q0∙∑Ki (3.1)

де Hp0 - норма витрати сировини в грамах, (г);

q0 – маса виробу без урахування технологічного процесу, в грамах, (г);

∑Ki – коефіцієнти витрат за стадіями технологічного процесу:

∑Ki = К1+К2+К3+К4 (3.2)

де К1 – нормативний коефіцієнт технологічних витрат при переробці матеріалу: [ ]

К2 – характеризує виділення летучих продуктів у процесі лиття під тиском: [ ]

К3 – нормативний коефіцієнт технологічних витрат при механічній переробці готових виробів: [ ]

К4 – нормативний коефіцієнт невикористаних відходів: [ ]

Розраховується витратний коефіцієнт за формулою: [ ]

Кв = Hp0q0 (3.3)

де Кв ˃ 1 (завжди більше одиниці)

Розраховується потреба сировини на загальний випуск виробів: [ ]

Нв = Кв∙П (3.4)

де П – випуск виробів за точною програмою, т/рік

1) Ковпачок:

Hp0 = 10,0 + 10,0 ∙ (0,0018+0,0043+0,024) = 10,271 (г)

Кв = 10,27110,0 = 1,0271

Нв = 1,0271 ∙ 18 = 18,488 т/рік

2) Штуцер:

Hp0 = 18,0 + 18,0 (0,0017 + 0,0028 + 0,021) =18,459 (г)

Кв = 18,45918,0 = 1,0255

Нв = 1,0255 ∙ 32,4 = 33,226 т/рік

3) Пробка:

Hp0 = 14,0 +14,0 ∙ (0,0017+0,0028+0,021) = 14,357 (г)

Кв = 14,35714,0 = 1,0255

Нв = 1,0255 25,2 = 25,843 т/рік

4) Гайка 1:

Hp0 = 14,0 +14,0 ∙ (0,0017+0,0028+0,021) = 14,357 (г)

Кв = 14,35714,0 = 1,0255

Нв = 1,0255 25,2 = 25,843 т/рік

5) Гайка 2:

Hp0 = 12,89 +12.89 ∙ (0,0017+0,0028+0,021) = 13,219 (г)

Кв = 13,21912,89 = 1,0255

Нв = 1,0255 ∙ 23,2 = 23,792 т/рік

Таблиця 3.2

Вихідні дані для розрахунку за точною програмою

Найменування

Технологічні витрати

Підготовка

матеріалу, К1

Леткі,

К2

Механічна

Обробка, К3

Невикористані

Відходи, К4

Ковпачок

Штуцер

Пробка

Гайка 1

Гайка 2

-

-

-

-

-

0,0018

0,0017

0,0017

0,0017

0,0017

0,0043

0,0028

0,0028

0,0028

0,0028

0,024

0,021

0,021

0,021

0,021

Таблиця 3.3

Розрахунки результату за табличним асортиментом

Сировина

Найменування

виробу

Маса, г

Випуск,

т/рік

Витратний

коефіцієнт

Потреба сировини

Ковпачок

Штуцер

Пробка

Гайка 1

Гайка 2

ПЕ

ПЕ

ПЕ

ПЕ

ПЕ

10

18

14

14

12,89

18

32,4

25,2

25,2

23,2

1,0271

1,0255

1,0255

1,0255

1,0255

18,488

33,226

25,843

25,843

23,792

Разом

∑124,0

∑127,192

Розрахунок за умовною програмою

Розрахунок ведеться за допомогою програми «Матеріальні розрахунки» для кожного виду сировини. Із загального проектного випуску віднімаємо величину випуску деталей точної програми.

ПЕ: 500-124 = 376 т/рік

ПП: 200; 200

УПС: 200; 200

АБС: 40; 40

∑940 т/рік ∑816 т/рік

Одержану частину випуску розбиваємо на масові групи для кожного виду сировини. Розрахунок виконується при прийнятих масових групах складності: [ ]

Кв = К1+К2+К3+Кnn (3.5)

де К1,К2,К3…Кn – витратні коефіцієнти груп складності прийнятих масових груп: [ ]

n – кількість груп складності виробів n=6

Розраховуємо потребу сировини за формулою: [ ]

Н = Кв ∙ n (3.6)

де n- випуск виробів певної масової групи, т/рік

Таблиця 3.4

Вихідні дані за умовною програмою

Сировина

Масова

група

Випуск

т/рік

Коефіцієнт витрат: [ ]

К1

К2

К3

К4

К5

К6

Полістирольні

пластики

5 – 10

10 – 30

30 – 50

50 – 100

100 – 1000

˃1000

10

20

30

40

45

55

1,037

1,033

1,030

1,028

1,024

1,022

1,038

1,034

1,031

1,029

1,025

1,023

1,039

1,035

1,033

1,030

1,026

1,025

1,040

1,037

1,034

1,031

1,027

1,026

1,041

1,038

1,035

1,032

1,028

1,026

1,043

1,039

1,036

1,033

1,029

1,028

Разом

∑200

АБС

пластик

5 – 10

10 – 30

30 – 50

50 – 100

100 – 1000

˃1000

2

4

6

8

10

10

1,044

1,041

1,038

1,034

1.030

1,027

1,045

1,042

1,039

1,035

1,031

1,028

1,046

1,043

1,040

1,036

1,032

1,029

1,048

1,044

1,041

1,037

1,033

1,030

1,049

1,045

1,042

1,038

1,034

1,031

1,050

1,046

1,043

1,039

1,035

1,032

Разом

∑40

ПЕ

5 – 10

10 – 30

30 – 50

50 – 100

100 – 1000

˃1000

36

40

55

65

80

100

1,029

1,026

1,024

1,022

1,020

1,019

1,030

1,027

1,025

1,023

1,021

1,020

1,031

1,028

1,026

1,024

1,022

1,021

1,032

1,029

1,027

1,025

1,023

1,022

1,033

1,030

1,028

1,026

1,024

1,023

1,034

1,030

1,029

1,027

1,025

1,024

Разом

∑376

ПП

5 – 10

10 – 30

30 – 50

50 – 100

100 – 1000

˃1000

8

15

25

35

50

67

1,029

1,026

1,024

1,022

1,020

1,019

1,030

1,027

1,025

1,023

1,021

1,020

1,031

1,028

1,026

1,024

1,022

1,021

1,032

1,029

1,027

1,025

1,023

1,022

1,033

1,030

1,028

1,026

1,024

1,023

1,034

1,030

1,029

1,027

1,025

1,024

Разом

∑200

Таблиця 3.5

Результат розрахунку за умовною програмою

Сировина

Масова

група

Випуск

т/рік

Витратний коефіцієнт

Потреба

сировини

Полістирольні

пластики

5 – 10

10 – 30

30 – 50

50 – 100

100 – 1000

˃1000

10

20

30

40

45

55

1,039

1,036

1,033

1,031

1,027

1,025

10,39

20,72

30,99

41,24

46,215

56,375

Разом

∑200

∑205,93

АБС

пластик

5 – 10

10 – 30

30 – 50

50 – 100

100 – 1000

˃1000

2

4

6

8

10

10

1,047

1,044

1,041

1,036

1,033

1,029

2,094

4,176

6,246

8,288

10,33

10,29

Разом

∑40

∑41,424

ПЕ

5 – 10

10 – 30

30 – 50

50 – 100

100 – 1000

˃1000

36

40

55

65

80

100

1,032

1,028

1,026

1,025

1,023

1,022

37,152

41,12

56,43

66,625

81,84

102,2

Разом

∑376

∑385,367

ПП

5 – 10

10 – 30

30 – 50

50 – 100

100 – 1000

˃1000

8

15

25

35

50

67

1,032

1,028

1,026

1,025

1,023

1,022

8,256

15,42

25,65

35,875

51,15

68,474

Разом

∑200

∑136,315

Таблиця 3.6

Розрахунок потреби сировини на всю програму

Сировина

Річна

т/рік

Місячна

т/рік

Добова

т/рік

ПЕ

512,559

42,713

1,780

ПП

136,35

11,363

0,473

УПС

205,93

17,161

0,715

АБС

пластик

41,424

3,452

0,144

Разом

896,264

74,689

3,112

Технологічні розрахунки

Метою технологічних розрахунків є визначення моделей і кількості основного та допоміжного обладнання для виконання заданої виробничої програми

Вірний підбір машин підсумовує до перевірочного розрахунку гніздності литтєвих форм для виробів за точною програмою.

Розрахунок гніздності литтєвих форм проводиться за трьома параметрами: [ ]

По об’ємному впорскуванні матеріалу;

По зусиллю змикання плит машини;

По пластикацій ній продуктивності литтєвої машини.

Розрахунок гніздності по об’ємному впорскуванні матеріалу проводиться за формулою: [ ]

Nq = B1∙QnQn∙K1 (3.7)

де В1 – коефіцієнт використання литтєвої машини

Qn – об’єм впорску матеріалу машини, см3

Qв – об’єм виробу, см3

К1 – коефіцієнт, що враховує об’єм ливникової системи в розрахунку на об’єм одного виробу

Об’єм визначаться:

Qв = g0ρ (3.8)

де ρ – густина матеріалу, г/см3

g0 – маса виробу, г

Розрахунок гніздності по зусиллю змикання плит литтєвої машини: [ ]

Np=10∙Pктg∙Fпр∙K2∙K3; [ ]

Де Pкт – номінальне зусилля плит, кН

g – тиск пластмаси в гнізді, мПа

Fпр – площа проекції виробу на площину рознімання форми, см3

К2 – коефіцієнт, що враховує площину рознімання форми, см3

К2=1,11; [ ]

К3=1,11÷1,25; [ ]

К3 – коефіцієнт, що враховує використання максимального зусилля плит

Розрахунок гніздності по пластикаційній продуктивності литтєвої машини: [ ]

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Матеріальні розрахунки.docx

Матеріальні розрахунки.docx
Размер: 38.1 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Метою матеріальних розрахунків являється визначення потреби вихідних матеріалів для забезпечення заданої річної програми проектованої ділянки

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Ответы на зачет по ИПиПУ

История политических и правовых учений ИПиПУ. Предмет и метод ИПиПУ. Проблематика курса

Влияние успеваемости детей младшего школьного возраста на характер межличностных отношений

Дипломная работа. Цель работы: выявление влияния успеваемости младших школьников на характер межличностных отношений.

Вопросы и ответы на тест

Аминокислоты, ДНК, РНК, Белки, генетика

Действующие формы безналичных расчетов

Банковское дело, коммерческие банки. Принципы кредитования и классификация банковских кредитов.

Предпринимательство. Туризм и гостеприимство. Ответы на ГОС экзамен

Основные особенности индустрии. Индустрия туризма и гостеприимства. Ресторанно-гостиничный бизнес в Казахстане.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok